INFORMACJA

Do dnia 17.04.2019 r. prowadzona jest rekrutacja uczestników na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Edukacja dla  przyszłości”. Druki dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji  ,,Edukacja dla przyszłości”REGULAMIN-REKRUTACJI-UCZESTNIKÓW-DO-PROJEKTU-Edukacja-dla-przyszłości

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 06.04 2019r. został rozstrzygnięty IV Powiatowy Konkurs na Dekorację Wielkanocną. Dużym sukcesem było zajęcie  III miejsca przez  Oliwiera Czupryńskiego  kl. IV w kategorii klas IV-VIII oraz wyróżnienia  przez Antoniego Gumienik kl. I,  w kategorii klas I-III.  GRATULUJEMY ! Z naszej szkoły na konkurs wpłynęło 10 prac uczniów klas 0- VIII.

 

GÓRA GROSZA PODSUMOWANIE

W I półroczu roku szkolnego SU brał udział w 2 akcjach charytatywnych „Góra Grosza” oraz „Pomóż i Ty”. Celem tych akcji była pomoc dla dzieci wychowujących się w nie swoich rodzinach oraz dofinansowanie rehabilitacji dla  dziecka niepełnosprawnego. Zebrane pieniądze w kwotach 188 zł i 152 zł zostały wpłacone na pocztę.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WIELKANOCNEGO

Dnia 1 kwietnia rozstrzygnięto konkurs na ozdobę wielkanocną. Celem tej rywalizacji było rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej uczniów a także zainteresowanie ich tradycjami i symboliką, związaną ze Świętami Wielkanocy. Dzieci wykonały wiele przepięknych i pomysłowych prac, które można było podziwiać na korytarzu szkolnym. Konkurs zorganizowały p. L. Pietrkiewicz i p. A. Komorska. Na konkurs wpłynęło 30 prac z klas 0- VIII. Jury postanowiło przyznać 10 wyróżnień :Oliwia Pniewska, Maja Gładysz, Zuzanna Mazur, Antoni Gumienik, Maja Majkowska, Wiktoria Błach, Jan Szostakowski , Oliwier Czupryński, Dorota Kosakowska, Weronika Stefańska. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowanie przez  p. Joannę Szostakowską, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali słodkiego zajączka. Wyróżnione  prace  będą reprezentowały szkołę na IV Powiatowym Konkursie Na Dekorację Wielkanocną , który odbędzie się 6 kwietnia 2019r. w I LO w Brodnicy. Gratulujemy!

 

VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,TUWIMIADA”

W dniu 27 marca odbył się  VIII Gminny Konkurs Recytatorski ,,TUWIMIADA” zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: M. Jakubowską i  A. Komorską ze SP Małki oraz bibliotekarkę G. Muzalewską. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski.  W konkursie udział wzięło 27 uczniów klas 0-III z wszystkich szkół podstawowych terenu gminy Bobrowo. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Włodarczyk, Radni Gminy : p. Przemysław Szostakowski, p. Kamila Zonakowska, p. Alina Prokopowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca KGW Małki-Wymokłe p. Izabela Gołembiewska. Mali artyści w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali twórczość Juliana Tuwima. Jury w składzie:   M. Krasucki – sekretarz Gminy Bobrowo, J. Jakubowski – dyrektor SP Małki, A. Jamroży- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie,  A. Kowalska – prezes Stowarzyszenia ,,Aktywna Gmina”, koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie p. Dorota Sikorska. Komisja musiała podjąć trudną decyzję w kwestii przyznania nagród.  W rezultacie wręczono  wyróżnienia: w kategorii klas 0 dla Aleksandry Wydźgowskiej SP Małki i Kacpra Kotewicza SP Drużyny, w kategorii kl. I- III: Zuzanny Rulko SP Bobrowo i Łucji Uniatowskiej SP Kruszyny. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria kl. 0:

I m-ce- Trzebiatowska Ilona SP Małki

II m-ce- Panek Julia SP Nieżywięć

III m-ce – Przeździenkowska Maja SP Bobrowo

Kategoria kl.I-III

I miejsce  Zofia Wdźgowska  SP Małki,

II miejsce Piotrowska Zuzanna SP Kruszyny

III miejsce Jarosz Kalina SP Drużyny

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu podziękowania od organizatorów. W trakcie  konkursu  uczniowie kl. I  i II naszej szkoły pokazali inscenizację  ,,Rzepki na wesoło” J. Tuwima. Nagrody i słodycze ufundowali:  Wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie, Filia w Małkach p. Grażyna Muzalewska.

LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI GMINNEJ W KLASIE VIII

Spotkanie uczniów klasy VIII z wójtem było ciekawym i zupełnie nowym doświadczeniem, ale też przygotowaniem do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy Bobrowo. Pan wójt Paweł Klonowski podzielił się swoją wiedzą i odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez młodzież. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i ugruntowali wcześniej zdobyte wiadomości na temat gminy i samorządu. Głównym przesłaniem tej niecodziennej lekcji było stwierdzenie, by pamiętać o byciu aktywnym, interesować się swoim otoczeniem i angażować w życie publiczne. Pan Paweł Klonowski był mile zaskoczony wiedzą naszych uczniów na temat samorządności lokalnej gminy. Na koniec spotkania rozdał uczniom upominki z herbem gminy Bobrowo. Wszyscy podziękowali za niezwykłą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Spotkanie z urzędnikiem samorządowym zorganizowała p. Beata Klonowska.

KOLEJNY NOWY MONITOR W SZKOLE

W dniu 22 marca dyrektor szkoły Jan Jakubowski oficjalnie przekazał do
użytku  w obecności części sponsorów drugi zakupiony w ostatnich
tygodniach 65″ monitor interaktywny. Dyrektor podziękował sponsorom,
wręczając stosowne podziękowania, a uczniowie własnoręcznie przygotowane
laurki:  Panu Grzegorzowi Załęskiemu, Panu Feliksowi Wydźgowskiemu, Pani
Zuzannie Stefańskiej, Pani Aleksandrze Mrozowskiej, Panu Michałowi
Wróbleskiemu, Panu Dawidowi Stefańskiemu, Pani Dorocie Topolewskiej i
Panu Aleksandrowi Dombrowskiemu.
,,To dzięki Państwa bezinteresownej pomocy mogłem zakupić drugi już monitor. Wyposażenie  Szkoły wkracza w
XXI w. Jeszcze raz Dziękuję.” -  Jan Jakubowski Dyrektor szkoły

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca podczas obchodów Pierwszego dnia Wiosny Samorząd uczniowski wraz z opiekunem p. L. Pietrkiewicz , rozstrzygnął konkurs na najładniejszą  Marzannę . I miejsca ex aequo za Marzannę zajęły w kategorii klas 0-III , kl. III w kategorii kl. IV-VIII klasa VI i VII. Zwycięzcy otrzymali puchary . Potem dzieci udały się na tradycyjne topienie marzanny, a następnie na ognisko, które w miły sposób zakończyło ten wyjątkowy dzień.

I Gminne Zawody Sportowe pod hasłem „Przywitaj wiosnę na sportowo”

W SP w Nieżywięciu dnia 20 marca przedszkolacy powitali wiosnę na sportowo. Osiem oddziałów przedszkolnych wzięło udział w I Gminnych Zawodach Sportowych pod hasłem „Przywitaj wiosnę na sportowo”. Nasza grupa przedszkolna pokonała przeciwników zdobywając w pięciu konkurencjach 35 punktów. Dzieci z naszej placówki zajęły tym samym I miejsce, zdobywając puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy zadbali o sprawny przebieg zawodów oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Rywalizacja przebiegała w myśl naszego hasła „Sport to świetna sprawa – liczy się dobra zabawa”. Opiekę nad dziećmi sprawowała Hanna Dec i Katarzyna Nadolska.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W SZKOLE

W dniach 18, 19, 20 marca 2019 r w szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów. Temat tegorocznych rekolekcji to: „SZUKANIE BOGA – WIELKA PRZYGODA”. Wśród różnorodnych zajęć były spotkania z ks. proboszczem Sławomirem Witkowskim, który swoje nauki rekolekcyjne urozmaicał śpiewem i grą na gitarze. Uczniowie oglądali filmy, układali puzzle z widokiem kościoła w Mszanie i nowej kaplicy w Małkach oraz tworzyli budowle kaplicy za pomocą słomek konstrukcyjnych. Uczniowie z klas VII i VIII pod opieką ks. Sławomira i Pani Beaty Klonowskiej wyznaczali miejsce budowy nowej kaplicy na działce. W drugi dzień rekolekcji zaszczycili nas swoją obecnością Skauci Króla, którzy przewodniczyli podczas zabaw, śpiewu, rozmów oraz różnych konkurencji na boisku szkolnym. Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej pt. „Pan Jezus prosi: Pokochaj!”, którą poprowadzili uczniowie klasy IV i VI. We wtorek można było zastanowić się nad swoim życiem, pomodlić się w różnych intencjach, (szczególnie o nawrócenie grzeszników) oraz przystąpić do Sakramentu Pojednania podczas nabożeństwa pokutnego, którym zakończyliśmy drugi dzień.W środę ks. Sławomir odprawił mszę św. w intencji nauczycieli, pracowników, uczniów żyjących i zmarłych z naszej szkoły. W czasie mszy św. aktywnie uczestniczyli uczniowie z kl. IV i V, którzy czytali Słowo Boże, śpiewali Psalm, przedstawiali różne prośby podczas Modlitwy Wiernych oraz nieśli dary ofiarne.  Gorące podziękowanie kierujemy do Ks. Sławomira i Skautów Króla za przeprowadzenie rekolekcji oraz do wszystkich nauczycieli, którzy pomagali na różne sposoby i troszczyli się o bezpieczeństwo uczniów.