LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Przedstawienie ,,kot w butach”

Dnia 19 maja najmłodsi uczniowie klas 0-III obejrzeli teatrzyk  pt. ,,Kot w butach”.

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA DOBRYCH UCZYNKÓW

W dniu 18 maja w szkole odbyła  się z okazji Dnia Dobrych Uczynków zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. A. Sowińskiej i p. A. Kanieckiego.

DZIEŃ PATRONA

Dnia 17 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Tego dnia odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się  przemarszem pocztu sztandarowego.  Następnie  dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski wspomniał, jak ważną rolę w życiu naszej szkoły pełni sztandar i patron szkoły. To właśnie dzięki mi.n. sztandarowi, wychowawcy klas wzmacniają u uczniów uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę pt. ,,Dywizjon 303″ Elektrycznych Gitar. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi masztu.

xx

xx

xx

Pokazy cyrkowe

Dnia 9 maja uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w spotkaniu z artystami cyrkowymi. Swój program zaprezentował cyrk ,,SZOK”. Na początku wszystkich zabawiał klown na szczudłach zagrzewając do wspólnej zabawy kolorową piłką, która przemieszczała się wśród widowni. Następnie pojawił się żongler, który żonglował piłkami i maczugami. Swoich sił w żonglowaniu próbował także klown.  Dużą atrakcją było pojawienie się żywego węża, który spokojnie spoczął na rękach odważnych dziewczynek  oraz na karku chłopców. Klown zabawiał dzieci magicznymi sztuczkami.Grupka uczniów przekonała się jak sprytnie można ukryć i wydobyć piłeczki z różnych części ich garderoby. Na zakończenie klown pokazał jak jeździ się rowerem jednokołowym. Po ciekawych akrobacjach chętni uczniowie również mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności. Godzinny pokaz artystów cyrkowych został nagrodzony gromkimi brawami. Uczniowie pełni radosnych doznań na zakończenie mogli zakupić cyrkowe rekwizyty.

,,ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ, TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!” 3 MAJA 1791 ROK

W piątek 29 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 13 rocznicy ustanowienia Dnia Flagi i 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali inscenizacje, wiersze i pieśni patriotyczne. Patriotyczne apele rocznicowe są w  nasze szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z kl. IV, V, VI zaprezentowali montaż słowno-muzyczno-multimedialny przedstawiający historię święta flagi oraz oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych o wolną Ojczyznę. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Na zakończenie akademii p. dyrektor Jan Jakubowski podziękował uczniom i opiekunom za przygotowanie przepięknego występu. Swoim przemówieniem uzmysłowił nam , że nie tylko pamięć o świętach narodowych, ale przede wszystkim bycie dobrym człowiekiem uczyni z nas wzorowych obywateli. Każdy obywatel może eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób tożsamość narodową oraz przywiązanie do swojego kraju. Przypomniał iż, symbole Rzeczypospolitej Polskiej należy zawsze otaczać szacunkiem. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.
Uczniowie klas IV, V, VI przygotowali się do akademii pod czujnym okiem nauczycielki historii p. Beaty Klonowskiej oraz wychowawcy                                kl. VI p. Arkadiusza Kanieckiego.

Dzień Ziemi 2017 pod hasłem „W kierunku natury”

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były różnorodności biologicznej i jej ochronie. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód i powietrza. Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów. Z okazji tego święta do naszej szkoły przyjechali pracownicy Nadleśnictwa Brodnica p. Przemysław Jakubowski i p. Hubert Malina. Panowie leśnicy zapoznali uczniów z działalnością nadleśnictwa oraz  ze swoją pracą wprowadzając ich w tajemnice świata lasu. Za pomocą prezentacji multimedialnej uwrażliwili dzieci na piękno otaczającej przyrody. Pokazali jak należy o nią dbać. Zaprezentowali jak zmienia się las w zależności od pór roku. Jakie zagrożenia dla ekosystemu leśnego stanowią sama przyroda i człowiek i jak leśnicy sobie z tym zagrożeniem radzą. Dodatkowo uczniowie mogli wykazać się wiedzą w quizach z licznymi nagrodami. Obejrzeli film o drewnie:,, W dechę.” Na zakończenie nasi goście obdarowali wszystkie dzieci drobnymi upominkami. Serdecznie dziękujemy pracownikom nadleśnictwa za spotkanie, które było bardzo ciekawą lekcją przyrody.
Krótką lekcję ekologiczną przygotowały też członkinie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody: Konera Wiktoria i  Laskowska Karolina z klasy 6. Zaprezentowały scenkę dotyczącą życia butelki  ,,Petulki”. Uczniowie  obejrzeli prezentację pt.: „Ziemia – nasz dom”, podczas której dowiedzieli się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Z kolei po obejrzeniu filmiku pt.: ,,Rady Pana Śmietnika” wszyscy dowiedzieli się, co to jest recykling i jak należy segregować odpady.
Święto Ziemi w naszej szkole to dzień miło i bardzo pożytecznie spędzony. Koordynatorem spotkania była nauczycielka przyrody p. Beata Klonowska.