WIZYTA DUSZPASTERSKA

Dnia 10 stycznia  2019r. w naszej szkole miała miejsce kolęda czyli wizyta duszpasterska. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem kolędy z panem organistą J. Jaranowskim. Ksiądz Sławomir Witkowski pobłogosławił całą społeczność szkolną,życzył udanych i bezpiecznych ferii. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki.

 

,,JESIEŃ W OBIEKTYWIE” NASZYCH UCZNIÓW

W listopadzie 2018 r. uczniowie naszej szkoły w składzie: Marta Wiśniewska, Weronika Tamiła, Magdalena Klonowska, Oliwier Czupryński, Zuzanna Malinowska, Julia Romanowska  brali udział w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody , Okręg w Toruniu, Oddział w Pokrzydowie. Tematem prac konkursowych była ,,Jesień w obiektywie”. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości artystycznej, rozwój umiejętności fotograficznych, rozbudzenie zainteresowania przyrodą. Koordynatorem szkolnego konkursu fotograficznego była p. Beata Klonowska. Dzieci na zdjęciach uwieczniły piękno otaczającej nas przyrody, głównie terenu gminy Bobrowo. Za udział   w konkursie nasi miłośnicy fotografowania otrzymali nagrody. Gratulujemy i życzymy dzieciom dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich pasji.

PLAN FERII ZIMOWYCH W SZKOLE

14.01.2019r.  godz. 10.20-13.00- wyjazd do Brodnickiego Domu Kultury projekcja filmu ,,Pierwsza gwiazdka”- p. Jakubowska, p. Komorska, p. Nadolska

15.01.2019r. – zajęcia sportowe i strzeleckie- 9.00-12.00- p. Jakubowski, p. Kaniecki

16.01.2019r. – zabawy z matematyką – 9.00-12.00-  p. Sowińska

17.01.2019r. – zajęcia kulinarne – 9.00-12.00- p. Muzalewska, p. Piotrowski

18.01.209r. – zajęcia plastyczne – 9.00-12.00- p. Pietrkiewicz, p. Piotrowski

SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Dnia 3 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Uczniowie występowali w 3 kategoriach: kl. O- III, IV-VI oraz zespoły kl. IV-VI. Występy oceniała komisja w składzie: Małgorzata Węgrzynowska- przewodnicząca, Beata Klonowska i Marzena Kopczyńska – członkowie. Oto wyniki konkursu.

kl. O- III

I miejsce – Zofia Szostakowska kl. O „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

II miejsce – Maja Majkowska kl. II „Gdy się Chrystus rodzi”

wyróżnienie – Emilia Wiśniewska kl. II „Lulajże Jezuniu”

wyróżnienie – Izabela Złotopolska kl. O „Dzisiaj w Betlejem”

kl. IV –VI

II miejsce – Wiśniewska Marta kl. IV „Maleńka Miłość”

II miejsce – Klonowska Magdalena kl. IV „Jezus malusieńki”

III miejsce – Lenkiewicz Zuzanna kl. IV „Cicha noc”

wyróżnienie- Łapkiewicz Julia kl. IV  „Gore gwiazda”

Zespoły kl. IV- VI

„Czwartacy” – „Pastorałka od serca do ucha”

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej

składa Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym

Świąteczny Dzień w szkole

Dnia 21 grudnia odbył się  po raz siódmy  Świąteczny Dzień. Już od samego rana w szkole panował świąteczny nastrój. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor J. Jakubowski składając wszystkim świąteczne życzenia.  Następnie Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP p. M. Kiedewicz wręczył nagrody za Gminny Konkurs Strażacki ,,Zapobiegajmy Pożarom” – I m-ce Maria Słomińska kl. VI, III m-ce Kacper Pajączkowski kl. VI oraz wyróżnienie Julia Borucińska kl. 0. Kolejno uczniowie kl. 0 oraz uczestnicy Powiatowego Konkursu Kolęd i Piosenek Angielskich : Maria Słomińska kl. VI, Magdalena Krajewska kl. VI, Amelia Kulczyńska kl. VI oraz Karolina Laskowska pod kierunkiem p. L. Pietrkiewicz , zaśpiewały kolędy i piosenki w języku angielskim. W dalszej części w nastrój świąteczny wprowadzili uczniowie klas II-III pod kierunkiem p. M. Jakubowskiej, p. A. Komorskiej oraz chórek z klasy IV pod kierunkiem p. M. Kopczyńskiej, przedstawiając  Jasełka . Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki konkursu na najładniej przystrojoną klasę. W tym roku zwycięzcami były klasa I i klasa VII. Uczniowie zwycięskich klas otrzymali dekoracje do klas, a pozostali drobne upominki świąteczne. Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski. Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do klas na spotkania opłatkowe. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

 

xxx

WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

Podobnie jak w poprzednim roku w świetlicy środowiskowej w Małkach zorganizowano spotkanie opłatkowe dla uczniów. Rozpoczął je  opiekun świetlicy Marek Piotrowski. Złożył życzenia i  przedstawił gości. Byli nimi: p. Jan Jakubowski, dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Dywizjonu 303 w Małkach,p.Bartosz Żukowski- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, p. Grażyna Muzalewska – bibliotekarka Gminnej Biblioteki  filia w Małkach, p. Izabela Gołembiewska – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Małkach. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem  a następnie zasiedli do wspólnego posiłku.Na spotkanie przyszło 40 dzieci, które otrzymały słodkie upominki.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dnia 13 grudnia w szkole odbyło się spotkanie z policjantem na temat ,,”Cyberprzemoc, odpowiedzialność karna”.  Policjanci rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet i odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez nieletnich.

Policjanci dokładnie omówili w jaki sposób najczęściej dochodzi do przemocy w świecie wirtualnym. Dzieci dowiedziały się również jak unikać zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu oraz jakie zachowania są w sieci zabronione.Policjanci szczególną uwagę zwrócili na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w sieci oraz na związane z tym niebezpieczeństwa: nękanie, straszenie, obrażanie w sieci lub za pomocą telefonu komórkowego, wysyłanie wulgarnych e-maili i sms-ów, kłótnie internetowe, rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów, podszywanie się pod inną osobę, obraźliwe komentowanie wpisów na blogu. Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia czy nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Mimo, że akty cyberprzemocy wyglądają niewinnie, mogą wyrządzić dużą krzywdę. Dodatkowo funkcjonariusze przypomnieli jakie są konsekwencje prawne zachowań niezgodnych z prawem. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności nieletnich za czyny związane z przestępczością internetową. Takie spotkania mają też zapobiegać w przyszłości popełnianiu tego typu przestępstw przez młodzież. Spotkanie zorganizował dyrektor p. J. Jakubowski.

 

POMOC DLA ZWIERZĄT

W dniach 28.11. do 14.12. br. w naszej szkole, podobnie jak w latach ubiegłych,  trwała akcja: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.  Włączyło się do niej mnóstwo dzieci, młodzieży i dorosłych.  Dary dla zwierząt zostały przekazane schronisku Reksio w Brodnicy. Podarków  było tak dużo, że pracownicy schroniska  zawozili je taczką do „zwierzęcej spiżarni”. Nasza społeczność szkolna otrzymała podziękowanie  za przekazane dary oraz za  otwarte serce na potrzeby „naszych mniejszych braci”. Akcję w szkole przeprowadziły: p. Małgorzata Węgrzynowska  oraz p. Beata Klonowska.

podziekowania