Monthly Archives: Grudzień 2011

Weterynarz w szkole

Dla najmłodszych uczniów naszej Szkoły Pani Anna Komorska zorganizowała spotkanie z weterynarzem. Uczniowie mieli okazje poznać zawód i prace weterynarza.

Ozdoby choinkowe

Uczniowie naszej szkoły wykonywali ozdoby choinkowe. Konkurs na etapie szkolnym wyłonił najlepsze prace. Nagrody otrzymali: Michał Lewandowski kl. I, Miłosz Tamiła kl. II, Kinga Sliwińska kl. III, Julia Wolska kl. IV.  Najładniejsze ozdoby wzięły udział w konkursie Gminnym. Julia Wolska zajęła I miejsce w kategorii klas IV-VI. Gratulujemy!

Mikołaj w szkole

Jak co roku naszych uczniów odwiedził Mikołaj. Młodszym uczniom prezenty przekazał osobiście, starszym tradycyjnie schował w butach. Dziękujemy Panu Wójtowi za przekazane prezenty.

Gminny Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

29 listopada w naszej szkole odbył się konkurs, w którym uczniowie Szkół Podstawowych z terenu gminy mogli wykazać się wiedzą o Papieżu Janie Pawle II. Nasi uczniowie zajęli III miejsce. Nagrody ufundował wójt Gminy Paweł Klonowski. Konkurs przygotowała Pani Marzena Kopczyńska i Pan Marek Piotrowski.

Sukces w Jastrzębiu

VIII Powiatowy Przegląd Inscenizacji i Obrzędów Ludowych

W dniu 24.12.2011 odbył się w Jastrzębiu VIII Powiatowy Przegląd Inscenizacji i Obrzędów Ludowych. Uczniowie naszej szkoły zajęli tam pierwsze miejsce. dodatkowo Jacek Łapkiewicz otrzymał nagrodę za najlepsza rolę – grał tam ojca. Uczniów przygotowali Maria Jakubowska i Marek Piotrowski.

Zdjęcia z przeglądu znajdują się w albumie

Koncert Majki Jeżowskiej

Zabawa z Majką

1.12.2011 byliśmy na koncercie Majki Jeżowskiej, który odbył się w hali OSIR w Brodnicy.

Zdjęcia z koncertu w albumie.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  Edukacji  Narodowej.

Jak co  roku apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowała

bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Małkach Grażyna Muzalewska.

 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto  państwowe, święto oświaty i szkolnictwa Wyższego. Ustanowiono 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy – Karta praw i obowiązków Nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773r. Popularne nadal zwane jest Dniem Nauczyciela.

W naszej szkole jak co roku od kilku lat apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeprowadziła Grażyna Muzalewska. Wspólnie z uczennicami klasy V zaprezentowała program artystyczny poświęcony temu świętu.

 

Życzenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkiego najlepszego wszystkim pracownikom szkoły życzą uczniowie.

 

Zdjęcia z uroczystości w Albumie Fotograficznym.

Polska Prezydencja w UE

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – okres, w którym Polska przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Temu wydarzeniu poświęcona jest wystawa znajdująca się w holu szkoły. Idee tego wydarzenia przedstawiła nauczycielka  historii Beata Klonowska.

1 lipca 2011roku Polska stanęła na czele rady Unii Europejskiej. Jest to pierwsza polska prezydencja. Przez 6 miesięcy Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Unii europejskiej jest naturalną konsekwencją przystąpienia Polski do UE w 2004 roku i szczególnego rodzaju zobowiązaniem wynikającym ze statusu państwa członkowskiego. Obowiązek ten został wprowadzony przez Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 1957roku. Polska prezydencja przypada na II  połowie 2011roku co jest zgodne z porządkiem ustalonym jednomyślną decyzją Rady Unii Europejskiej. Obecna kolejność prezydencji została określona w Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007roku w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie. Porządek sprawowania prezydencji w Radzie został ustalony do połowy 2020 roku.

Logo polskiej prezydencji.

Logo swoją formą kojarzy się z pozytywną energią. Ma symbolizować idee wspólnoty, integracji, spójności działań i solidarności. Połączone strzałki są synonimem rozwoju i wzrostu, a zastosowane kolory pochodzą z flag państw członkowskich UE. Logo jest nieodłącznym symbolem każdej unijnej prezydencji. Autorem projektu jest Jerzy Janiszewski.

W naszej szkole polska prezydencję w UE popularyzuje nauczyciel historii Beata Klonowska. Wystawa w holu szkoły przybliża nam to wydarzenie.

Kamizelki dla uczniów

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-V otrzymali kamizelki odblaskowe. Dyrektor i Rada Pedagogiczna postanowiła, że za  środki finansowe jakie dyrektor zdobył na prewencję od firmy PZU zostaną  zakupienie kamizelki odblaskowe, które uczniowie mają obowiązek nosić nie tylko w drodze do szkoły, ale również w innym czasie. W ten sposób chcemy zwiększyć bezpieczeństwo naszych uczniów.

Spotkanie z Policjantem

Odwiedzili nas policjanci.

Bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły to ważna sprawa każdego ucznia. Jak to robić? W szkole mówili o tym policjanci. 

 

Spotkanie z policjantem w szkole zorganizował dyrektor szkoły Jan Jakubowski. Kamizelka, poruszanie się chodnikiem  lub lewą stroną jezdni to według policjantów najważniejszy element w poruszaniu się dziecka do szkoły. Ich przestrzeganie sprawi, że nie dojdzie do wypadku.   W naszej szkole wprowadzony został obowiązek noszenia kamizelki z odblaskami.

Zdjęcia ze spotkania w albumie fotograficznym.