Monthly Archives: Maj 2013

Rajd po zabytkach gminy Bobrowo 27 maja 2013r.

W dniu 27 maja 2013r.  klasa V z naszej szkoły uczestniczyła w VII Gminnym Obchodzie  Dnia Ochrony Zabytków gminy Bobrowo.  Trasę pokonaliśmy wspólnie z uczniami z SP Kruszyny i SP Nieżywięć. Około godz. 9.00 wyruszyliśmy autobusem szkolnym do Grzybna. W Grzybnie zwiedziliśmy kościół ewangelicki pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. O historii kościoła opowiedział nam ks. kan. dr Kazimierz Siemiński. Zobaczyliśmy także zespół dworsko – parkowy z ok. 1840r. Następnie udaliśmy się do Wichulca.W Wichulcu zobaczyliśmy pomnik przyrody – dąb Karwat o obwodzie 530  cm i wysokości 22  m. Z Wichulca udaliśmy się do Bobrowa. Po drodze minęliśmy grodzisko wczesnośredniowieczne. W Bobrowie zwiedziliśmy kościół gotycki pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła Starszego, przy kościele grób rodziny Karwat, przy Zespole Szkół w Bobrowie obelisk ku czci Jana Zumbacha, przy cmentarzu Pietę, czyli wizerunek Matki Boskiej z ciałem Jezusa oraz tzw. Grzybka. Ciekawe informacje o naszej gminie przekazała nam p. dyrektor SP Kruszyny Maria Kwiatkowska. Z Bobrowa udaliśmy się do Słoszew. Na wyjeździe z Bobrowa obejrzeliśmy cmentarz ewangelicki.  W Słoszewach zobaczyliśmy dworek z XIX w.  oraz przepiękną dolinę Drwęcy. W drodze powrotnej zapoznaliśmy uczniów innych szkół z historią pomnika pomordowanych Żydówek w Małkach. W Gminnym Ośrodku Kultury w  Bobrowie po zwiedzeniu Izby Dziedzictwa im. Jana Zumbacha posumowaliśmy naszą wycieczkę. Zaprezentowaliśmy zdjęcia i krótkie opisy tego, co zobaczyliśmy. Ciekawy wykład o  historii naszej gminy przeprowadził p. Radosław Stawski.  Każdy z uczestników wycieczki otrzymał posiłek – kiełbaskę z grilla i napój. Pan wójt Paweł Klonowski wręczył każdej szkole dyplom za udział oraz nagrodę w postaci książki.  Na podstawie relacji Beaty Klonowskiej –  opiekuna grupy. Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym.


OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

W poniedziałek 21 maja 2013r. odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2013 z Centralną Komisją Egzaminacyjną .Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. 

SZKOLNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA

W dniu 10 maja 2013r. odbyła się Szkolna Olimpiada Ekologiczna dla klas IV-VI. Olimpiada obejmowała zagadnienia ekologiczne związane z gminą Bobrowo. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali materiały do nauki. Test składał się z 26 pytań, można było zdobyć maksymalnie 28 pkt..W olimpiadzie brało udział 14 uczniów. Konkurs przeprowadziła p. B. Klonowska – opiekun koła przyrodniczego. Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Mateusz Klonowski kl. IV- 28 pkt.

II miejsce Julia Wolska kl. V- 26,5 pkt.

III miejsce Agnieszka Łęgowska kl. IV – 24 pkt.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.Pozostali uczestnicy: Zuzanna Laskowska, Magdalena Przekaza, Aleksandra Marchelek, Martyna Kulczyńska, Michalina Bronikowska, Klaudia Zabłocka, Maja Bonikowska, Maria Sadowska, Kajeten Pusz, Justyna Trędowska. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz słodycze.

Szkolna Olimpiada Ekologiczna klas II – III odbyła się 15 maja 2013r. Do konkursu zgłosiło się 8 uczniów . Konkurs przeprowadziła p. A. Komorska. W dniu 16 maja 2013r. przeprowadzono dodatkowy test uzupełniający mający wyłonić spośród 4 uczniów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów w teście 3 laureatów.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Miłosz Tamiła kl. III

II miejsce Wiktoria Pusz kl. III

III miejsce Kamila Gumienik kl. III

Pozostali uczestnicy: Jakub Budzanowski, Ola Gołembiewska, Dominik Marchelek, Bartłomiej Marchelek, Agnieszka Bieżuńska.

Laureaci otrzymali dyplomy i drobne upominki, pozostali uczestnicy dyplomy i słodycze.

Laureaci Szkolnej Olimpiady Ekologicznej kl. II – III i kl. IV – VI będą reprezentować szkołę na Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej, która odbędzie się 12 czerwca 2013r. w Bobrowie.

 

WIELKI DZIEŃ DLA NASZEJ SZKOŁY

17 maja 2013 r. odbyła się uroczystość nadania Naszej szkole imienia Dywizjonu 303 oraz przekazanie  i poświęcenie  Sztandaru. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia prowadzący uroczystość  p. M.Piotrowski oficjalnie powitał dostojnych gości  : p.  Zbigniewa Jaguszewskiego , który reprezentował  KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA  OŚWIATY, p. Zbigniewa Sosnowskiego – posła na sejm RP,p.Józefa Miturę  - prezesa BS w Brodnicy,p.Pawła Klonowskiego –  Wójta Gminy Bobrowo,p.Stanisława Czajkowskiego , który  reprezentował STAROSTĘ  BRODNICKIEGO,p.Marię Żukowską – Repeczko –  Przewodniczącą Rady Gminy Bobrowo,p.Irenę Białowicz  - Skarbnika Gminy Bobrowo,p.Michała Krasuckiego – Sekretarza Gminy Bobrowo ,p.Bernadetę Krasucką – kierownika referatu oświaty, p.Mieczysława Stachowicz -radnego Powiatu Brodnickiego,p.Krzysztof Miętkiewicz, który reprezentował Komendanta Policji w Brodnicy ,p. Grzegorza Jakubowskiego – komendanta Straży Gminnej w Bobrowie,p. Bartłomieja Cieczko –Przewodniczącego Komisji Oświaty,p.Wojciecha Kliniewskiego – Radnego Gminy Bobrowo,p. Irenę Czupryńską – Radną Gminy Bobrowo,p. Leonarda Kowalskiego – radnego Gminy Bobrowo,p.Piotra Mazur -  Radnego Gminy Bobrowo,p.Agnieszkę Kowalską – Prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina, Księdza Sławomira Witkowskiego,p. Andrzeja Płacheckiego – Radnego Gminy Bobrowo,p. Grzegorza Załęskiego – sołtysa wsi Małki,p.Marię Kwiatkowską  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynach, p. Iwonę Kosobucką  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieżywięciu, p. Annę Agacką – Dyrektor   Szkoły Podstawowej w Drużynach,p.Katarzynę Nadolską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowie,p. Dorotę Sikorską  - Kierownika GOK Bobrowo, p.Annę Jamroży – Kierownika Biblioteki Gminnej,p.Grażynę Muzalewską  – bibliotekarza biblioteki gminnej,p. Izabelę Gołembiewską – przewodniczącą Rady Rodziców oraz rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Aktu nadania imienia szkole dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Bobrowo p. M. Żukowska – Repeczko , która odczytała stosowną uchwałę, następnie przekazała akt p. Dyrektorowi, uroczyście oznajmiając, że z tą chwilą Szkoła Podstawowa w Małkach nosi imię Dywizjonu 303. Kolejnym ważnym momentem było uroczyste  poświęcenie sztandaru przez Księdza S. Witkowskiego. Po poświęceniu przedstawiciele rodziców p. M. Malinowska, p. A. Wolski, p. K. Kulczyńska przekazali sztandar p. Dyrektorowi.Z wielkim szacunkiem  i pieczołowitością p. dyr. Jan Jakubowski przejął od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom.Uczniowie, przejmując sztandar, przyrzekli go czcić, strzec jego honoru i pracować na dobre imię szkoły. Uczniowie, reprezentanci klas 0 -VI złożyli uroczyste ślubowanie. Po czym poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły. Następnie głos zabrali honorowi goście. Podczas uroczystości zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca historię szkoły w Małkach, przygotowana przez  p. B. Klonowską a odczytana przez ucznia kl. IV M. Klonowskiego oraz występ orkiestry pod batutą p. B. Grela składającej się z uczniów kl. IV , V i VI. Po uroczystościach odbywających się na sali gimnastycznej p. Dyrektor zaprosił przybyłych gości do obejrzenia wystawy poświęconej Dywizjonowi 303 wyeksponowanej w świetlicy szkolnej oraz do obejrzenia tablicy pamiątkowej znajdującej się na korytarzu szkoły i wpisu do księgi gości.

W podziękowaniu  Fundatorom  Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Małkach

v Zbigniew Sosnowski  – poseł na sejm RP

v  Paweł Klonowski  - Wójt Gminy Bobrowo

Mieczysław Stachowicz –Radny Powiatu Brodnickiego

Józef Mitura –Prezes Banku  Spółdzielczego  w Brodnicy

v Piotr Mazur  – Radny  Gminy Bobrowo

v Andrzej Płachecki – Radny Gminy Bobrowo

Piotr Sokołowski  – Gospodarstwo Rolne Słoszewy 

Teresa i Mirosław Zabłoccy

v Czesław Mrozowski 

v Jarosław Mrozowski – absolwent   

v Katarzyna i Jarosław Łęgowscy – absolwent

Grażyna Wiśniewska – Mazur

v Marcin Krajewski – NEO SYSTEM 

v Zofia i Andrzej Mey – absolwent

v Rada Sołecka wsi Małki   

Stanisław Zągól – Bryza

v Marzena i Andrzej Milewscy – Magnolia

v Leszek Wydźgowski - absolwent

v Damian Wydźgowski – absolwent

Agnieszka i Łukasz Łęgowscy – absolwent

v Małgorzata  i Piotr Zonakowscy – absolwent

v  Violetta Staniszewska – VIOLA

v Nauczyciele :

  • Jan Jakubowski – dyrektor szkoły
  • Anna Komorska ,
  • Maria Jakubowska,
  • Beata Klonowska
  • Lena Pietrkiewicz,
  • Arkadiusz  Kaniecki,
  • Marek Piotrowski ,
  • Hanna Dec
  • Natalia Kopaczewska -sekretarz

v Wojciech Kliniewski –

Kamila Kulczyńska  – absolwent

v Czesław  Florkiewicz

v Ilona i  Kornel Świgońscy 

v  Alina i Józef  Prokopowicz

Katarzyna Malinowska - absolwent

Rafał Kliniewski - absolwent

v  Rada Rodziców  - 2012/2013

Z okazji tak podniosłej uroczystości został wydany folder szkoły przygotowany przez : p. M.Jakubowską, P. J. Jakubowskiego, p. M. Piotrowskiego, p. L. Pietrkiewicz, p. A. Komorską.

Uroczystość uświetniły dekoracje wykonane przez p. M. Jakubowską, p. L. Pietrkiewicz, p. A. Komorską, p. B. Klonowską, p. G. Muzalewską, p. J. Jakubowskiego, P. M.Piotrowskiego, p. T. Skierkowskiego.W pawilonie wykonana została  okolicznościowa dekoracja z okazji nadania sztandaru i imienia naszej szkole. Dekorację wykonała p. M. Węgrzynowska z samorządem uczniowskim.

URODZINY PAPIEŻA

13 maja obchodziliśmy rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II, a 18 maja przypada 93 rocznica Jego urodzin. Z tej okazji uczniowie klas V i VI przygotowali krótką inscenizację pt.:” Rozmowa”. Tematem tego przedstawienia była rozmowa papieża z Ali Agcą, zamachowcem. Spotkanie miało miejsce w więziennej celi. Podczas rozmowy papież okazał przebaczenie wobec człowieka, który próbował odebrać Mu życie.
Przedstawienie przygotowała M. Kopczyńska.

I miejsce w III POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE UTWORÓW LITERACKICH W BRODNICY

Uczniowie naszej szkoły z  klasII i III wzięli udział w III Powiatowym Przeglądzie Utworów Literackich w Brodnicy organizowanym przez Stowarzyszenie ,,Katarzynka” . Dzieci zaprezentowały bajkę muzyczną pt. ,,Tadek Niejadek” przygotowana pod kierunkiem p. M.Jakubowskiej i p. A. Komorskiej. Pomimo dużej rywalizacji, w przeglądzie brało udział 7 grup , uczniowie Naszej szkoły zajęli I miejsce. Nagrodą dla młodych aktorów były figurki aniołków natomiast szkoła otrzymała dyplom oraz voucher o wartości 250 zł.

Szczególne podziękowania za pomoc przy organizacji  należą się również p. G. Muzalewskiej i p. T. Skierkowskiemu.

W przedstawieniu udział brali:

Dziadek – Miłosz Tamiła

Babcia -Agnieszka Bieżuńska

Tadek Niejadek – Karolina Laskowska

Sąsiadki- Kamila Gumienik, Wiktoria Pusz, Magdalena Kosakowska, Kinga Malinowska

Strażacy- Bartek Marchelek, Mikołaj Kliniewski, Michał Lewandowski, Norbert Piotrowski

Komendant Straży – Jan Sadowski

Przechodnie- Jakub Budzanowski, Dominik Marchelek

Sportsmenka – Wiktoria Konera

Kelnerka – Dominika Skrzyniecka

Pani z balonikami – Ola Gołembiewska

Wokalistka- Julia Romanowska

Piekarz – Maciej Malinowski

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,…chrząszcz brzmi w trzcinie…”

W dniu 08.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny ,, …chrząszcz brzmi  w trzcinie …” W konkursie udział wzięło 15 uczniów klas II -III reprezentujących 5 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobrowo. Naszą szkołę reprezentowali : Ola Gołembiewska kl. II, Wiktoria Pusz kl. III, Miłosz Tamiła kl. III . Ogromnym sukcesem było zdobycie tytułu ,,Wice – mistrza Ortografii” przez Miłosza Tamiła.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU !!!

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego.

IV Wojewódzki Konkurs Historyczny: ,, Polacy zmienili bieg historii świata” pod patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Nowych Świerczynach – dn. 5 kwietnia 2013r.

Uczeń naszej szkoły Mateusz Klonowski z kl. IV został laureatem IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego: ,, Polacy zmienili bieg historii świata”. Zajął 10 miejsce na 97 uczestników konkursu. Otrzymał statuetkę  i dyplom za uzyskanie tytułu laureata oraz książkę: ,, Najpiękniejsze polskie starówki”. Nauczyciel przygotowujący ucznia otrzymał dyplom uznania. Nasza szkoła otrzymała natomiast dyplom gratulacyjny za sukces dydaktyczny uzyskany w konkursie historycznym. Brawo dla Mateusza!!! To wielki sukces. Już w starożytności twierdził Cyceron – Historia jest nauczycielką życia.

 

 

 

 

 


II SZKOLNY ETAP KONKURSU HISTORYCZNEGO,, Polacy zmienili bieg historii świata”

Nasza szkoła już po raz drugi uczestniczyła w IV Wojewódzkim Konkursie Historycznym:,, Polacy zmienili bieg historii świata” pod patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty zorganizowanym przez p. Marzenę Łupińską dyrektora i nauczyciela historii  w Szkole podstawowej w Nowych Świerczynach. W konkursie na etapie szkolnym uczestniczyło 25 uczniów. Zwycięscy konkursu: I miejsce: Mateusz Klonowski z kl. IV, II miejsce: Miłosz Budzanowski z kl. VI, III miejsce: Natalia Gołembiewska z kl. VI. Zwycięzca I miejsca Mateusz Klonowski  zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Na konkursach obowiązywała historia Polski od 960r. do 2013r. Konkurs przeprowadziła p. Beata Klonowska nauczyciel historii. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

I SZKOLNY ETAP KONKURSU HISTORYCZNEGO

W naszej szkole odbył się konkurs historyczny na etapie szkolnym pod honorowym patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty zorganizowany przez nauczycieli historii Zespołu Szkół nr 7 im. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy. Cel konkursu to rozwijanie zainteresowań uczniów. Konkurs miał charakter dwuetapowy. W naszej szkole w konkursie brało udział 17 uczniów. Konkurs był bardzo trudny. Nikt nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Zwycięscy etapu szkolnego konkursu : I miejsce Miłosz Budzanowski z  kl. V, II miejsce Matusz Klonowski z kl. IV, III miejsce Kajetan Pusz z kl. VI. Konkurs przeprowadziła p. Beata Klonowska nauczyciel historii. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!