Monthly Archives: Grudzień 2013

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2014  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej

składa Dyrektor wraz z Gronem pedagogicznym

DZIEŃ ŚWIĄTECZNY W SZKOLE

Dnia 20 grudnia odbył się  po raz drugi Świąteczny Dzień. Już od samego rana w szkole panował świąteczny nastrój. Tego dnia rozstrzygnięto konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową, zorganizowany przez M. Jakubowską, A. Komorską , L. Pietrkiewicz dla klas 0- VI.

Wyniki konkursu:

Kl. 0: I m-ce Zuzanna Malinowska, II m-ce  Agata Kliniewska, III m-ce Magdalena Klonowska, wyróżnienia: Łukasz Winnicki, Dominik Łęgowski, Zuzanna Lenkiewicz; kl. I-III: I m-ce Mikołaj Kliniewski kl. III, II m-ce Maria Słomińska kl. I, III m-ce Anna Wolska kl. I, wyróżnienia: Julia Romanowska kl. III, Amelia Kulczyńska kl. I; Kl. IV- VI: I m-ce Maja Bonikowska kl. VI, II m-ce Maciej Grzywna kl. V, III m-ce Martyna Kulczyńska kl. V.

Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki konkursu na najładniej przystrojoną klasę. W tym roku zwycięzcami były klasa I i klasa IV. Uczniowie zwycięskich klas otrzymali dekoracje do klas, a pozostali drobne upominki na choinki. Nagrody ufundował Samorząd Uczniowski.

Następnie uczniowie kl. I – VI  pod kierunkiem  M. Węgrzynowskiej i M. Kopczyńskiej przedstawiły „Jasełka z Dozą Humoru”.

Wystąpili:

Taniec chmurek- ,,Chmurki”:Magdalena Krajewska kl. I.,Anna Wolska kl., I.Karolina Pusz kl. II.,Vanessa Staniszewska kl. II.,Jakub Bronikowski kl. II.,Dawid Jarecki kl. II.,Bartłomiej Płachecki kl. II.,Wiktoria Konera kl. III.

Aktorzy: Narrator: Maja Bonikowska kl. VI.,Aniołek: Martyna Kulczyńska kl. V.,Archanioł Gabriel: Justyna Trędowska kl. VI.,Archanioł Michał: Michał Marchelek kl. IV.,Archanioł Rafał: Agnieszka Bieżuńska/ Kinga Śliwińska,Diabeł Rokita: Jacek Łapkiewicz,Lucyfer: Klaudia Zabłocka kl. VI.,Diabeł Boruta: Bartosz Kwiatkowski kl. VI., Diabeł Azazel: Zuzanna Laskowska kl. V.,Pastuszek Jakub: Maciej Grzywna kl. V.,Pastuszek Maciek: Adrian Gąsiorowski kl. VI.,Herod: Julia Wolska kl. VI.,Śmierć: Aleksandra Marchelek kl. V.,Baltazar: Agnieszka Łęgowska kl. V.,Kacper: Jakub Laskowski kl. VI.,Melchior: Justyna Tykarska kl.VI.,Maryja: Maria Sadowska kl. IV.,Józef: Paweł Ciesielski kl. VI.

Chór: Anna Wolska kl. I.,Magdalena Krajewska kl. I.,Amelia Kulczyńska kl. I.,Karolina Pusz kl. II.,Vanessa Staniszewska kl. II.,Karolina Laskowska kl. III.,Wiktoria Konera kl. III.,Julia Romanowska kl. III.,Dominika Skrzyniecka kl. III.,Wiktoria Pusz kl. IV.,Agnieszka Bieżuńska kl. IV.,Kamila Gumienik kl. IV.,Magdalena Kosakowska kl. IV.,Kinga Malinowska kl. IV.,Patrycja Czupryńska kl. IV.,Martyna Kulczyńska kl. V.,Kinga Śliwińska kl. V.,Zuzanna Laskowska kl. V.,Maja Bonikowska kl. VI.,Klaudia Zabłocka kl. VI.,Julia Wolska kl. VI.,Adrian Gąsiorowski kl. VI.,Jakub Laskowski kl. VI.

Odbył się również koncert kolęd w języku angielskim, przygotowany przez uczniów kl. II- VI pod kierunkiem L. Pietrkiewicz. Podczas Świątecznego Dnia został  jednocześnie zorganizowany kiermasz ozdób i kart świątecznych wykonywanych własnoręcznie przez uczniów, nauczycieli: M. Jakubowską, L. Pietrkiewicz ,  A. Komorską, oraz ofiarowanych przez M. Piotrowskiego i  M. Malinowską. Pozyskane pieniądze ze sprzedaży ozdób, kart świątecznych w kwocie 1042,50 zł zostaną przekazane na zakup tablicy pamiątkowej z okazji pierwszej rocznicy nadania imienia szkoły Po części artystycznej uczniowie wraz z wychowawcami oraz rodzicami udali się do klas na spotkania opłatkowe.

To bardzo miłe uczestniczyć  w takim wydarzeniu. Spotkanie to połączyło uczniów, nauczycieli oraz rodziców i było tym, co jest najważniejsze w atmosferze  Świąt Bożego Narodzenia.

Dyrektor szkoły bardzo dziękuje rodzicom K.T. Kulczyńskim, E. Pusz za przygotowanie dekoracji i stroi na przedstawienie jasełkowe oraz M. Malinowskiej za przekazanie na kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób.

Więcej zdjęć w Albumie Fotograficznym.


 

WIGILIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

W czwartek 20 grudnia  odbyła się wigilia dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w Małkach. Spotkanie wigilijne zorganizował  M. Piotrowski przy pomocy G. Muzalewskiej oraz rodziców I. Gołembiewskiej i  R. Bonikowskiej. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli  ks. proboszcz parafii S. Witkowski i dyrektor szkoły J. Jakubowski. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem,  spożywali wigilijne potrawy, wspólne śpiewali kolędy. Dzieci odwiedził Mikołaj, pozostawiając upominki pod choinką. Na zajęcia uczęszcza 45 dzieci, każde dziecko otrzymało paczkę ufundowaną przez Urząd Gminy w Bobrowie.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”

W miesiącu październiku br. został przeprowadzony w naszej szkole konkurs pt. „Zapobiegajmy Pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządy Oddziałów Związku. Tematyką konkursu plastycznego był udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historia pożarnictwa. Udział w konkursie wzięli uczniowie klas I-III i IV-VI, którzy wykonali mnóstwo ciekawych prac przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych. Po zakończeniu etapu szkolnego konkursu, prace zostały przesłane do oddziału OSP w Bobrowie.

W związku z udziałem w konkursie, dnia 10 grudnia odwiedził naszą szkołę pan Marcin Kiedewicz, Komendant Gminny Straży Pożarnej, który wręczył naszym uczniom wyróżnienia oraz nagrody  za miejsca I-III, w kategorii klas IV-VI. Uczniowie nie kryli swojej radości a otrzymane nagrody   i wyróżnienia zapewne zachęcą uczniów do dalszego udziału w tego typu konkursach.

Nagrody w kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Julia Wolska

II miejsce – Maciej Grzywna

III miejsce – Jan Sadowski

Wyróżnienie – Norbert Sadowski.

Wyróżnienia w kategorii klas I-III:

Maikel Konera, Anna Wolska, Zuzanna Jurkiewicz, Maria Słomińska, Wiktoria Konera, Mikołaj Kliniewski, Michał Lewandowski, Bartłomiej Marchelek, Ola Gołembiewska

Wyróżnienia w kategorii klas IV-VI:

Patrycja Czupryńska, Kinga Malinowska, Jakub Krajewski, Agnieszka Bieżuńska, Wiktoria Pusz, Dominik Marchelek, Maria Sadowska, Zuzanna Laskowska, Agnieszka Łęgowska, Adam Naguszewski, Aleksandra Marchelek, Kinga Śliwińska, Magdalena Przekaza, Paweł Ciesielski, Klaudia Zabłocka, Bartłomiej Kwiatkowski, Justyna Tykarska, Maja Bonikowska,

Ponadto uczennica Julia Wolska została laureatką etapu powiatowego konkursu. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Organizatorem konkursu na etapie szkolnym  była p. Lena Pietrkiewicz, a  koordynatorem dla  klas I-III p. Anna Komorska.

III MIEJSCE W KONKURSIE POWIATOWYM ,,WESOŁA KRAINA JULIANA TUWIMA”

11 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy odbył się Powiatowy Konkurs ,,Wesoła Kraina Juliana Tuwima”.Konkurs popularyzował twórczość Juliana Tuwima, przybliżał utwory poety, rozwijał zainteresowania i zamiłowania czytelnicze, pobudzał i rozwijał aktywność twórczą uczniów, doskonalił umiejętność czytania oraz kształtował wrażliwość , interpretację i zdolności.Organizatorem była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy. W konkursie udział brały reprezentacje z ośmiu szkół podstawowych z Brodnicy i powiatu brodnickiego – trzyosobowe zespoły.W konkursie naszą szkołę reprezentowały : Magdalena Krajewska kl. I, Wiktoria Konera kl. III, Ola Gołembiewska kl. III, przygotowane przez M. Jakubowską i A. Komorską. Konkurs składał się z 3 etapów: pisemny, ustny, recytatorski.

 • pisemny – test (zadania zamknięte i otwarte), krzyżówka, a także redagowanie zaproszenia,
 • ustny –  rozpoznawanie rekwizytów i dopasowywanie do wiersza,
 • recytatorski – Magdalena Krajewska  recytowała  wiersz Juliana Tuwima ,,Zosia Samosia”. Po drużynowej naradzie odpowiedzi udzielała Ola Gołembiewska.Cała drużyna zajęła III miejsce . GRATULUJEMY !!!


Dzień Seniora i Spotkanie Opłatkowe w Małkach

W dniu 6 grudnia podczas Dnia Seniora oraz Spotkania Opłatkowego zorganizowanego przez KGW w Małkach, uczniowie mieli okazję zaprezentować inscenizację pt. ,,Wieczór u prababki” . Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym i wzruszającym odbiorem.  Honorowymi gośćmi byli seniorzy sołectwa Małki i Wymokłe.  Ponadto, obecni byli również Wójt Gminy Bobrowo P. Klonowski wraz z małżonką, Radni Gminy Bobrowo P. Mazur, I. Czupryńska  ( pełniąca również funkcję przewodniczącej KGW Małki) oraz Rady Sołeckiej R. Laskowski, , Ksiądz proboszcz parafii Mszano, sołtysi wsi Małki i Wymokłe G. Załęski i Z. Mey .

,,WIECZÓR U PRABABKI”

Uczniowie klasy VI i V mieli okazję zaprezentować przedstawienie o tematyce ludowej pt. ,,Wieczór u prababki”.  Inscenizacja miała na celu  zapoznanie z  tradycją ludową. Przedstawienie zostanie zaprezentowane na Przeglądzie Inscenizacji Tradycji Obrzędów Ludowych w Jastrzębiu.  Uczniowie zostali przygotowani pod kierunkiem L. Pietrkiewicz, M. Jakubowskiej, A. Komorskiej, M. Piotrowskiego.

W przedstawieniu udział brali:

Gospodyni- Julia Wolska

Gospodarz – Jacek Łapkiewicz

Synowie- Michał Marchelek, Bartosz Kwiatkowski

Sąsiadki- Maja Bonikowska, Justyna Trędowska, Justyna Tykarska, Maria Sadowska,

Bratowa – Zuzanna Laskowska

Młodzież- Klaudia Zabłocka, Marta Piotrowska, Paweł Ciesielski, Adrian Gąsiorowski, Jakub Laskowski

Akcje charytatywne SK PCK

W tym roku szkolnym pierwszą akcją była „Wyprawka dla Żaka”, która zakończyła się 8 X 2013r. Uczniowie  pokazali swoje „wielkie serca”. Przynosili długopisy, piórniki, pisaki, zeszyty, bloki i plecak. Zebrane dary zostały przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Brodnicy.

Kolejną kampanią była zbiórka żywności na paczki świąteczne. Akcja w naszej szkole trwała w okresie 2-6 XII 2013. Tu również nasi uczniowie  wykazali się wielką dobroczynnością. Przynosili artykuły spożywcze: cukier, mąkę, makaron, olej, galaretki itp. oraz słodycze i owoce. Tu również, uzbierane  podarunki, zostały przekazane do Zarządu Rejonowego PCK w Brodnicy, a darczyńcom wykonano pamiątkową fotografię.

W uznaniu  za nasze działania charytatywne 10- cioro uczniów otrzymało paczki świąteczne, a SK PCK  pamiątkowe dyplomy – podziękowania.

Akcje charytatywne zostały przeprowadzone przez M. Jakubowską i A. Komorską.

Opiekun SK PCK – Maria Jakubowska

Uroczysta gala PCK w Brodnicy

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w dniu 22 XI 2013r. w BDK odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone odznaczenia i nagrody dla uczniów. W tym roku również nie zabrakło wyróżnień dla dzieci z naszej szkoły. Uczniowie z klas 0-III  brali udział w konkursie plastycznym Klubu Wiewiórka, promującym zdrowy styl życia, pt.„Żyję zdrowo  – pomagam sercu”. Z  naszej szkoły nagrody otrzymały:   Magdalena Klonowska – II miejsce i Zuzanna Malinowska -  V miejsce, w kategorii 3-5- cio  latki.  Wyróżnionym uczniom gratulujemy. Ponadto członkowie SK PCK  brali udział w Rejonowym Konkursie Krzyżówkowym PCK pt. „Młoda krew ratuje życie”, w tym konkursie  jednak nie udało się nam wylosować nagrody. Na konkurs wpłynęło 28 prac plastycznych wykonanych różną techniką  i 8 krzyżówek. Prace plastyczne w klasach I-III wykonały pod kierunkiem A. Komorskiej, natomiast w klasie 0 M. Cieciórskiej. Konkursy zorganizowała Maria Jakubowska – opiekun SK PCK.

KONKURS PLASTYCZNY ,,BARWY JESIENI”

Dnia 29 listopada 2013 r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Barwy jesieni” zorganizowanego przez Szkolne Koło LOP przy współpracy z wychowawcą klasy II – Małgorzatą Węgrzynowską. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata przyrody jesienią, kształtowanie i rozwój wrażliwości i wyobraźni plastycznej dzieci oraz propagowanie różnych technik plastycznych. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: klasy 0 – III, gdzie koordynatorem była p. Małgosia i klasy IV – VI pod opieką p. Bożeny. Uczniowie klas młodszych przygotowywali pracę formatu A4 w technice akwarelowej lub plakatowej, zaś klasy starsze miały do wykonania kompozycję z kolorowych liści i suchych roślin na formacie A3. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Jury w składzie:

 • p.  Małgorzata Węgrzynowska
 • p. Marzena Kopczyńska
 • p. Bożena Grela

dokonało oceny prac i nagrodziło:

 • Patrycję Moczadło, kl. „0”
 • Maikela Konera, kl. I
 • Karolinę Pusz, kl. II
 • Wiktorię Konera, kl. III
 • Maję Bonikowska, kl. VI

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od opiekunów konkursu.

Gratulujemy nagrodzonym chęci, pomysłu i talentu oraz  życzymy sukcesów w kolejnych konkursach. (Wg relacji Bożeny Greli)