Monthly Archives: Październik 2014

Wyjazd uczniów na przedstawienie teatralne ,,Jaś i Małgosia”

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, 28 października, wyjechali do Brodnickiego Domu Kultury na przedstawienie teatralne pt. ,,Jaś i Małgosia”. Przedstawienie przygotowane zostało przez  nauczycieli osieckiej szkoły podstawowej przy  współpracy z Brodnickim Domem Kultury. Dochód ze spektaklu w całości został  przeznaczony na leczenie chorego na nowotwór Oliwierka Frydryszaka, ucznia kl. II SP nr 4 w Brodnicy. Wyjazd zorganizowała Maria Jakubowska.

Nasi uczniowie pamiętają o miejscach pamięci narodowej.

Jak co roku klasa VI wraz z wychowawcą Beatą Klonowską posprzątała z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych przy Pomniku Pomordowanych podczas II wojny światowej  Żydówek w Małkach. W geście pamięci zmarłym na koniec zapalono znicze. Opiekunem akcji była p.Beata Klonowska.

Wizyta uczniów w Centrum Edukacji Ekologicznej ,,Wilga” w Górznie

W dniach: 22 i 23 października uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych. Żywe lekcje przyrody przygotował dla uczniów p. Łukasz Kaniecki pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej ,, Wilga”. Po przyjeździe uczniowie zjedli pyszny obiad. Następnie udali się do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój. Poznali wiele gatunków roślin, podziwiali krajobrazy leśne. Po powrocie wysłuchali ciekawej prelekcji o Górznieńsko – Lidzbarskim Parku Krajobrazowym. Na koniec dnia zjedli  smaczną kolację. Atrakcją wieczoru była dyskoteka integracyjna. W drugim dniu pobytu   w Górznie nasi uczniowie odwiedzili park linowy oraz  plac zabaw. Wrażenia były ogromne. Organizatorem wyjazdu była p. Beata Klonowska. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: Beata Klonowska, Bożena Grela, Arkadiusz Kaniecki.

Zdjęcia w albumie fotograficznym.

WYJAZD UCZNIÓW DO ZIELONEJ SZKOŁY ,,EKOCZAR” W CZARNYM BRYŃSKU

Dnia 15.10.2014r. uczniowie kl. I-IV wyjechali do Zielonej Szkoły ,,Ekoczar” w Czarnym Bryńsku, która znajduje się  w Górznieńsko- Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.  Uczestnicy wyjazdu z  pracownikiem szkoły p. Magdaleną Kochańską – Juda udali się na szlak dydaktyczno – przyrodniczy „Czarny Bryńsk”.   Dzieci  tam bawiły się w ekologiczne podchody. Zostały podzielone na grupy, których zadaniem było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadania związane z przyrodą. Na podsumowaniu zajęć najlepsza grupa otrzymała nagrody,  a wszyscy uczniowie upominki oraz zostali zaproszeni do wspólnego ogniska z kiełbaskami.

Wyjazd został zorganizowany przez p. Annę Komorską przy współpracy z p. Martą Koniecką pracownikiem z KPODR w Minikowie – biuro powiatowe w Brodnicy.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

WYJAZD UCZNIÓW DO 32 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W ŁASKU

W dniu 14 X 2014r. uczniowie klas IV – VI wczesnym rankiem wyjechali do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.  Jednostka  ta zajmuje znaczące miejsce w systemie obronnym nie tylko Polski, ale też NATO. Fakt ten jest uwarunkowany wysokim profesjonalizmem żołnierzy  i pracowników wojska.  Baza ta dziedziczy tradycje jednostek, które swoje  początki datują jeszcze z czasów II wojny światowej, natomiast od 50 lat zawiązane były z Łaskiem. Uczniowie zwiedzili „Archeo”- muzeum samolotów. Znajdujące się tam eksponaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci mogły dotykać i wsiadać do tych historycznych latających maszyn. W 2008 roku baza przejęła na wyposażenie najbardziej popularny na świecie samolot wielozadaniowy F-16. Uczestnicy wyjazdu podziwiali najnowocześniejszy samolot w bazie, zostali zapoznani z codziennym życiem bazy oraz z charakterem pracy i służby ludzi w niej służących. Z bardzo dużym zaciekawieniem oglądali pojazdy i narzędzia Wojskowej Straży  Pożarnej oraz wysłuchali ciekawostek nt. pracy strażaków na lotnisku.

Wyjazd zorganizował dyrektor Jan Jakubowski. Miał na celu przybliżenie uczniom wiedzy nt. polskiego lotnictwa, był nawiązaniem do patrona naszej szkoły.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem p. Grażyny Muzalewskiej  oraz kl. III pod kierunkiem p. Małgorzaty Węgrzynowskiej  przygotowali humorystyczny program artystyczny , którego odbiorcami byli nauczyciele oraz pracownicy obsługi. W trakcie występu ,grając na keyboardzie, czas umilały uczennice: Kinga Śliwińska kl. VI, Kamila Gumienik kl. V, Patrycja Czupryńska kl. V , pod kierunkiem p. Marka Piotrowskiego. Po części artystycznej zaproszeni gości otrzymali słodkie upominki.  Występ został przyjęty bardzo entuzjastycznie,  zarówno przez nauczycieli jaki i przez uczniów.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, kl. 0-III, 13 października , oglądali przedstawienie profilaktyczne pt.,, Zaklęty bagaż” , przygotowane przez Teatr Profilaktyczny KURTYNA z Krakowa. Przedstawienie to opowiadało o historii Adasia, który był niesfornym i krnąbrnym chłopcem, charakteryzującym się niegrzecznymi wybrykami. Adaś miał coraz mniej kolegów i koleżanek, a coraz więcej złych postępków na sumieniu. Coraz częściej czuł się samotny. To wszystko zmieniło się, gdy odwiedzili go tajemniczy goście. Adaś dostał od nich w prezencie zaczarowany bagaż. To dzięki niemu wygrał ze swoimi słabościami i odzyskał wiarę w potęgę dobra i siłę mądrości Adaś zwycięsko wyszedł z tej trudnej próby. Nasi uczniowie dowiedzieli się: jak kształtować sferę emocjonalną i psychiczną w oparciu o poszanowanie autorytetów; jak eliminować język zachowań agresywnych w rozmowach z rówieśnikami i starszymi; że mają możliwość dokonywania wyborów między dobrem i złem oraz upewnili się w przekonaniu, że ważne jest zdrowe odżywianie się i kultura fizyczna.

DZIEŃ PAPIESKI

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, czyli dnia wdzięczności i jedności duchowej z Ojcem Świętym, bibliotekarka p. Grażyna Muzalewska przygotowała gazetkę ścienną.

,,NOCNE CZYTANIE ” W RAMACH AKCJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Dnia 10.10.14 o godz. 18.00 uczniowie zaopatrzeni w śpiwory, poduszki i oczywiście ulubione maskotki, podążali na salę gimnastyczną, by móc przygotować się do akcji ,,Nocne czytanie”. Akcja została zorganizowana przez nauczycieli: Marię Jakubowską i Annę Komorską oraz bibliotekarkę Grażynę Muzalewską. W tym przedsięwzięciu udział wzięło 50 uczniów. Przybyłe dzieci oraz zaproszonych gości  powitał dyrektor szkoły, p. Jan Jakubowski. Uczestnicy akcji, w bajkowej scenerii przygotowanej przez organizatorów, słuchali baśni, bajek, książek z dzieciństwa  oraz wierszy czytanych przez zaproszonych gości: Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego, przewodnicząca Rady Gminy p. Marię Repeczko – Żukowską, radnego powiatowego p. Mieczysława Stachowicza,  prezes Stowarzyszenia Aktywna  Gmina p. Agnieszkę Kowalską, Przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie oraz dyrektor biura poselskiego p. Zbigniewa Sosnowskiego – p. Danutę Grzyb, dyrektora szkoły – p. Jana Jakubowskiego, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej p. Annę Jamroży, pracownika ds. oświaty Urzędu Gminy Bobrowo – p. Beranadettę Krasucką, policjanta KPP w Brodnicy p. Michała Jastrzębskiego, bibliotekarkę Publicznej Biblioteki w Małkach – p. Grażynę Muzalewską, polonistę p. Marka Piotrowskiego. W trakcie imprezy uczniowie oglądali filmy: ,,Mikołajek” oraz ,,Akademia Pana Kleksa”. O magicznej  godzinie 24.00 dzieci usłyszały odgłosy dobrego „duszka szkoły”, a przygoda z nocnym czytaniem zakończyła się o godz. 24.15.

Nocną imprezę wsparli rodzice oraz wójt Paweł Klonowski, którzy przygotowali dla dzieci kanapki, napoje i słodycze.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

ROZSTYGNIĘCIE KONKURSÓW PLASTYCZNYCH W RAMACH AKCJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Po raz drugi w naszej szkole obchodzono  Europejski  Tydzień Świadomości Dysleksji, mający na celu uświadomienie problemu związanego z dysleksją. Na korytarzu szkoły została przygotowana gazetka   pt.  „Karykatury sławnych dyslektyków”. Odbyły się konkursy plastyczne: dla kl. 0 ,,Ilustruję lektury baśnie Andersena”, dla kl. I-III ,,  Ilustruję lektury kl. I-III ” oraz dla kl. IV-VI „Karykatury sławnych dyslektyków”. W konkursie dla kl. 0 kolejne miejsca zajęli: I m-ce Wiktoria Irwan, II m-ce Zofia Głogowska, III m-ce Magdalena Klonowska, wyróżnienia dla Dagmary Bronikowskiej i Heleny Piotrowskiej; w konkursie dla kl. I – III: I m-ce Dorota Kosakowska, II m-ce Zuzanna Malinowska, III m-ce Maria Słomińska, wyróżnienie dla Bartosza Zdrojewskiego i Klaudii Rumińskiej, natomiast w klasach IV-VI: I m-ce Aleksandra Marchelek, II- m-ce Maciej Grzywna , III m-ce Wiktoria Konera, wyróżnienie Adam Naguszewski, Magdalena Przekaza Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy Bobrowo oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobrowie. Uwieńczeniem projektu Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji była akcja Nocne czytanie.