Monthly Archives: Styczeń 2017

UWAGA

Szanowni rodzice!

Organ prowadzący Szkołę informuje, że w drugim semestrze nie będzie zmiany  godzin dowożenia w naszej szkole. Podjęto próby ustalenia innych godzin kursów, ale w związku z tym, że autobus obsługuje kilka szkół zmiana w jednej szkole dezorganizuje pracę we wszystkich szkołach.

Z poważaniem

Jan Jakubowski

Dyrektor szkoły

WIZYTA DUSZPASTERSKA

Dnia 26 stycznia 2017r. w naszej szkole miała miejsce kolęda czyli wizyta duszpasterska. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem kolędy. Ksiądz Sławomir Witkowski pobłogosławił całą społeczność szkolną, a następnie wszyscy otrzymali cukierki.

XIX FINAŁ POWIATOWEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

Dnia 23.01. 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek – Brodnica 2017 . Szkołę reprezentowali: W kategorii soliści klas I-III: Magdalena Klonowska.W kategorii soliści klas IV-VI: Maria Słomińska.W kategorii zespoły klas I-III duet „Pastuszkowie” w składzie: Oliwier Czupryński oraz Jakub Gumienik.Uczestnictwo naszych uczniów w  finale  festiwalu jest już wielkim wyróżnieniem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

 

Powiatowy Konkurs Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Brodnickim Domu Kultury odbył się  Powiatowy Konkurs Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych.  Patronat nad imprezą sprawuje Starosta Brodnicki p. Piotr Boiński. Udział wzięło 10 zespołów teatralnych. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły z kl. O i II ,, Gwiazdeczki” pod kierunkiem : M. Węgrzynowskiej i H. Dec oraz zespół z kl. III, IV, VI pod kierunkiem : M. Jakubowskiej, L. Pietrkiewicz , M. Piotrowskiego. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:  dla zespołu ,,Gwiazdeczki”  II  miejsce i  zespołu z przedstawieniem ,,Kolędziołka” wyróżnienie ! Gratulacje! Obie grupy otrzymały  nagrody rzeczowe radiomagnetofon oraz głośniki.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Gminny Przegląd Jasełek Bobrowie

20 stycznia 2017r. w  Gminnym Domu Kultury w Bobrowie odbył się Gminny Przegląd Jasełek .Swoje przedstawienia pokazało 8 grup teatralnych ze szkół podstawowych, przedszkoli oraz z gimnazjum. Z naszej szkoły wystąpili uczniowie klasy 0 oraz II z jasełkami pt.,,Betlejemska dobranocka” pod kierunkiem M. Węgrzynowskiej i H. Dec i uczniowie  z klas III, IV i VI  z  widowiskiem  pt.,,Kolędziołka” pod kierunkiem M. Jakubowskiej, M. Piotrowskiego, L. Pietrkiewicz. Wszystkie grupy  otrzymały nagrody w postaci bonów pieniężnych ufundowanych przez Wójta Gminy Bobrowo p. Pawła Klonowskiego, w wysokości 200 zł do wykorzystania na cele szkolne . Ponadto komisja postanowiła wyróżnić przyznając nagrody i indywidualne w postaci książek za pomysłowość, piękny strój i poziom artystyczny . Są to : Julia Romanowska kl. VI  za rolę Heroda, Karolina Laskowska kl. VI  za rolę Żyda i Maria Słomińska kl. IV za rolę ułana.Gratulujemy!

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.


 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

W Bobrowie 19 stycznia 2017r. odbył się gminny przegląd kolęd i pastorałek.Spośród bardzo wielu uczestników reprezentujących szkoły z terenu naszej gminy wyłoniono zwycięzców przechodzących do następnego- powiatowego etapu. Uczniowie naszej szkoły, którzy wystąpią w konkursie w Brodnicy 23 stycznia to:
Magdalena Klonowska- kl II

Oliwier Czupryński i Jakub Gumienik jako duet ,,Pastuszkowie” -kl.II

Maria Słomińska kl.IV

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.Opiekę sprawowały p. Małgorzata Węgrzynowska i p.Hanna Dec.

ABC ORNITOLOGII W MAŁKACH

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie: ABC Ornitologii organizowanym przez Szkołę Leśną na Barbarce.  Gościliśmy w szkole członków  Stowarzyszenia „Tilia”, którzy poprowadzili warsztaty przyrodnicze w ramach projektu : „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie woj. kujawsko-pomorskiego”. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Uczniowie obejrzeli wystawę ptasich piękności na wielkich fotografiach, wykonywali różnorodne zadania, poznali wiele ciekawostek dotyczących ptaków, obejrzeli prezentację multimedialną, malowali sylwetki ptaków wycięte ze sklejki. Warsztaty okazały się niezwykle atrakcyjną formą poznawania wiedzy z zakresu ornitologii. Uczniowie mogli zapoznać się z zwyczajami i życiem ptaków. Dodatkowo wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce. Dziękujemy naszym gościom za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć przyrodniczych.  W warsztatach i wykładach uczestniczyły klasy 0-VI. Organizatorem spotkania uczniów z nauczycielami ze Szkoły Leśnej na Barbarce była nauczycielka przyrody Beata Klonowska.

DYSKOTEKA WOŚP

Dnia 12.01.2017 S.U. zorganizował dyskotekę w ramach akcji WOŚP, która w tym roku zbiera pieniądze na ratowanie życia i zdrowia dzieci oraz seniorów. Uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach, kupowali babeczki, ciasto i losy. Dochód z dyskoteki w kwocie 120 zł został przekazany na ręce p. Marka Piotrowskiego który jest szkolnym koordynatorem WOŚP.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

Góra grosza

W naszej szkole samorząd uczniowski wraz z p. Anną Sowińską zorganizował zbiórkę monet w ramach akcji Góra Grosza. Akcja ta organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom a jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, wychowującym się poza własną rodziną. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zbiórce. Zebrana kwota w wysokości 91,22 została wysłana na adres organizatora akcji.