Monthly Archives: Wrzesień 2017

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dnia 21 września odbyła się pogadanka dla klas 0-III, przeprowadzona przez policjanta dzielnicowego p. Michała Jastrzębskiego z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Główną tematyką pogadanki było zachowanie przez uczniów bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Pan  policjant  w ciekawy i przystępny sposób przybliżył uczniom tematykę związaną z ich bezpieczeństwem nie tylko na drodze, ale udzielił ważnych wskazówek i porad w sytuacjach niebezpiecznych.

 

ŻYWA LEKCJA HISTORII W GRODZIE FOLUSZEK

W grodzie Foluszek odbywają się zajęcia, które, oprócz ładunku wiedzy teoretycznej, mają przede wszystkim wymiar spotkań z żywą historią w ramach specjalnie przygotowanego do tego celu grodziska. W dniu 15 września 2017 r.  uczniowie klasy VI naszej szkoły  pod opieką p. Beaty Klonowskiej wraz z SP Drużyny i SP Nieżywięć  uczestniczyli  w żywej lekcji historii.W czasie, kiedy poszukiwacze skarbów liczyli kroki na północ czy na południe, pozostałe grupy pobierały pierwsze lekcje fechtunku w walce na kije, strzelania z łuku i uczyły się cierpliwości tkania na bardku.Spotkania z archeologiem i historykiem regionalnym dały możliwość naszym uczniom wsłuchać się w średniowieczne dzieje, legendy i obyczaje regionu. Opowieści te pozwoliły im łatwo zrozumieć uniwersalizm i wartości Średniowiecza.Na zakończenie każda z klas otrzymała specjalne, okolicznościowe dyplomy. Najlepsi w konkurencjach grupowych i indywidualnych, oprócz pamiątkowych dyplomów za zwycięstwo, pochwalić się mogą przed bliskimi specjalnie dla nich przygotowanymi dyplomami i nagrodami.Z naszej  szkoły wyróżnieni zostali: Jakub Bronikowski – najlepszy w strzelaniu z łuku, Hubert Jurkiewicz niepokonany w pojedynku na gumowe miecze. Zwieńczeniem wyjazdu było wspólne ognisko na terenie grodu.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Święto Narodzenia NMP ( Matki Bożej Siewnej)

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie (8 IX) i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII), by uprosić sobie dobry urodzaj.Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni.Święto Narodzenia NMP przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców (św. Joachim i św. Anna), rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Z okazji święta Narodzenia NMP w naszej szkole dzieci przygotowały piękne prace plastyczne, które polegały na wyklejeniu kontur Polski różnym ziarnami. Pomysłów było bardzo dużo. Następnie dzieci zaniosły swoje prace do kaplicy aby zostały poświęcone i będą przeznaczone na konkurs szkolny w dwóch kategoriach O-III i IV-VII.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 września.

Matka  Boska Siewna

Ledwie zorze wstały

na niebie wysokim,

idzie Siewna Pani

swoim lekkim krokiem.

 

Doszła wąską miedzą

w uprawione pole,

siać ziarno z zapaski

w czekającą rolę.

 

A za Nią wyrasta

w kłosach już pszenica,

wyszedł rolnik w pole,

zbożem się zachwyca!

 

Jeszcze tak nie było,

by zasiane ziarno

w oczach wyrastało

i kłosy wydało.

 

Lecz u Matki Bożej

wszystko stać się może,

by dla głodnych dzieci

szybko rosło zboże.

(Maria Majchrzak)

 

 

Akcja Sprzątanie Świata

W dniu 15 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Tegorocznym hasło kampanii brzmiało: Nie ma śmieci – są surowce wtórne. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które potocznie nazywane są śmieciami w rzeczywistości są surowcami i powinny one ponownie  trafić do wykorzystania jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. Nagrodą dla wszystkich uczestników było ognisko.

WYSTAWA ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

W dniu 14 września w szkole odbyła się wystawa  ,,Żywych zwierząt egzotycznych”. Uczniowie mogli podziwiać kameleony, gekony, karaczana madagaskarskiego, ptasznika olbrzymiego i wiele innych okazów. Po ciekawej pogadance uczniowie mogli zakupić straszyka lub patyczaka. Wystawę zorganizowała p. B. Klonowska.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

MSZA W KAPILCY Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Najpierw w szkole a po południu w kaplicy w Małkach. W mszy św.odprawionej przez proboszcza ks. Sławomira Witkowskiego, aktywnie uczestniczyli uczniowie, którzy czytali Słowo Boże i nieśli dary ofiarne. Pani Kasia, przedstawicielka rodziców przedstawiła prośby w Modlitwie Wiernych.
Ważną częścią tej uroczystej mszy św. było poświęcenie książek i przyborów szkolnych.

W przygotowaniu liturgii pomagała katechetka p. M. Kopczyńska.

INFORMACJA

W związku z problemami technicznymi firmy  dziennik elektroniczny ,,Dziennikus” nie działa.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach  zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego – Karolina Pusz , przywitała wszystkich zgromadzonych: uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję szkoły. Życzyła koleżankom i kolegom sukcesów w nowym roku szkolnych. Następnie głos zabrał dyrektor Jan Jakubowski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości:  przedstawicieli Rady Gminy Bobrowo- p. I. Czupryńską, p. M. Zabłockiego  oraz sołtysów wsi Małki p. G. Załęskiego oraz Wymokłe- Słoszewy p. A. Prokopowicz,  Przewodniczącą Rady Rodziców p. I. Gołembiewską  Życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. Pan dyrektor przypomniał, że 1. wrzesień, to również rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Minutą ciszy uczczono 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji p. Beata Klonowska przygotowała wystawę upamiętniającą to wydarzenie. Następnie pan wójt życzył wszystkim uczniom wiele radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Najmłodsi uczniowie, rozpoczynający naukę w klasie I, zostali włączeni w grono społeczności uczniowskiej poprzez ślubowanie i pasowanie na ucznia – ogromną kredką przez z-ca przewodniczącej SU. Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.