Monthly Archives: Marzec 2019

VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI ,,TUWIMIADA”

W dniu 27 marca odbył się  VIII Gminny Konkurs Recytatorski ,,TUWIMIADA” zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: M. Jakubowską i  A. Komorską ze SP Małki oraz bibliotekarkę G. Muzalewską. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Bobrowo Paweł Klonowski.  W konkursie udział wzięło 27 uczniów klas 0-III z wszystkich szkół podstawowych terenu gminy Bobrowo. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy p. Ryszard Włodarczyk, Radni Gminy : p. Przemysław Szostakowski, p. Kamila Zonakowska, p. Alina Prokopowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Przewodnicząca KGW Małki-Wymokłe p. Izabela Gołembiewska. Mali artyści w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali twórczość Juliana Tuwima. Jury w składzie:   M. Krasucki – sekretarz Gminy Bobrowo, J. Jakubowski – dyrektor SP Małki, A. Jamroży- kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowie,  A. Kowalska – prezes Stowarzyszenia ,,Aktywna Gmina”, koordynator ds. kultury GOK w Bobrowie p. Dorota Sikorska. Komisja musiała podjąć trudną decyzję w kwestii przyznania nagród.  W rezultacie wręczono  wyróżnienia: w kategorii klas 0 dla Aleksandry Wydźgowskiej SP Małki i Kacpra Kotewicza SP Drużyny, w kategorii kl. I- III: Zuzanny Rulko SP Bobrowo i Łucji Uniatowskiej SP Kruszyny. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria kl. 0:

I m-ce- Trzebiatowska Ilona SP Małki

II m-ce- Panek Julia SP Nieżywięć

III m-ce – Przeździenkowska Maja SP Bobrowo

Kategoria kl.I-III

I miejsce  Zofia Wdźgowska  SP Małki,

II miejsce Piotrowska Zuzanna SP Kruszyny

III miejsce Jarosz Kalina SP Drużyny

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, a nauczyciele przygotowujący dzieci do konkursu podziękowania od organizatorów. W trakcie  konkursu  uczniowie kl. I  i II naszej szkoły pokazali inscenizację  ,,Rzepki na wesoło” J. Tuwima. Nagrody i słodycze ufundowali:  Wójt Gminy Bobrowo p. Paweł Klonowski oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie, Filia w Małkach p. Grażyna Muzalewska.

LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI GMINNEJ W KLASIE VIII

Spotkanie uczniów klasy VIII z wójtem było ciekawym i zupełnie nowym doświadczeniem, ale też przygotowaniem do aktywnego udziału w życiu społecznym gminy Bobrowo. Pan wójt Paweł Klonowski podzielił się swoją wiedzą i odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez młodzież. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i ugruntowali wcześniej zdobyte wiadomości na temat gminy i samorządu. Głównym przesłaniem tej niecodziennej lekcji było stwierdzenie, by pamiętać o byciu aktywnym, interesować się swoim otoczeniem i angażować w życie publiczne. Pan Paweł Klonowski był mile zaskoczony wiedzą naszych uczniów na temat samorządności lokalnej gminy. Na koniec spotkania rozdał uczniom upominki z herbem gminy Bobrowo. Wszyscy podziękowali za niezwykłą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Spotkanie z urzędnikiem samorządowym zorganizowała p. Beata Klonowska.

KOLEJNY NOWY MONITOR W SZKOLE

W dniu 22 marca dyrektor szkoły Jan Jakubowski oficjalnie przekazał do
użytku  w obecności części sponsorów drugi zakupiony w ostatnich
tygodniach 65″ monitor interaktywny. Dyrektor podziękował sponsorom,
wręczając stosowne podziękowania, a uczniowie własnoręcznie przygotowane
laurki:  Panu Grzegorzowi Załęskiemu, Panu Feliksowi Wydźgowskiemu, Pani
Zuzannie Stefańskiej, Pani Aleksandrze Mrozowskiej, Panu Michałowi
Wróbleskiemu, Panu Dawidowi Stefańskiemu, Pani Dorocie Topolewskiej i
Panu Aleksandrowi Dombrowskiemu.
,,To dzięki Państwa bezinteresownej pomocy mogłem zakupić drugi już monitor. Wyposażenie  Szkoły wkracza w
XXI w. Jeszcze raz Dziękuję.” -  Jan Jakubowski Dyrektor szkoły

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21 marca podczas obchodów Pierwszego dnia Wiosny Samorząd uczniowski wraz z opiekunem p. L. Pietrkiewicz , rozstrzygnął konkurs na najładniejszą  Marzannę . I miejsca ex aequo za Marzannę zajęły w kategorii klas 0-III , kl. III w kategorii kl. IV-VIII klasa VI i VII. Zwycięzcy otrzymali puchary . Potem dzieci udały się na tradycyjne topienie marzanny, a następnie na ognisko, które w miły sposób zakończyło ten wyjątkowy dzień.

I Gminne Zawody Sportowe pod hasłem „Przywitaj wiosnę na sportowo”

W SP w Nieżywięciu dnia 20 marca przedszkolacy powitali wiosnę na sportowo. Osiem oddziałów przedszkolnych wzięło udział w I Gminnych Zawodach Sportowych pod hasłem „Przywitaj wiosnę na sportowo”. Nasza grupa przedszkolna pokonała przeciwników zdobywając w pięciu konkurencjach 35 punktów. Dzieci z naszej placówki zajęły tym samym I miejsce, zdobywając puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy zadbali o sprawny przebieg zawodów oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników. Rywalizacja przebiegała w myśl naszego hasła „Sport to świetna sprawa – liczy się dobra zabawa”. Opiekę nad dziećmi sprawowała Hanna Dec i Katarzyna Nadolska.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W SZKOLE

W dniach 18, 19, 20 marca 2019 r w szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów. Temat tegorocznych rekolekcji to: „SZUKANIE BOGA – WIELKA PRZYGODA”. Wśród różnorodnych zajęć były spotkania z ks. proboszczem Sławomirem Witkowskim, który swoje nauki rekolekcyjne urozmaicał śpiewem i grą na gitarze. Uczniowie oglądali filmy, układali puzzle z widokiem kościoła w Mszanie i nowej kaplicy w Małkach oraz tworzyli budowle kaplicy za pomocą słomek konstrukcyjnych. Uczniowie z klas VII i VIII pod opieką ks. Sławomira i Pani Beaty Klonowskiej wyznaczali miejsce budowy nowej kaplicy na działce. W drugi dzień rekolekcji zaszczycili nas swoją obecnością Skauci Króla, którzy przewodniczyli podczas zabaw, śpiewu, rozmów oraz różnych konkurencji na boisku szkolnym. Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej pt. „Pan Jezus prosi: Pokochaj!”, którą poprowadzili uczniowie klasy IV i VI. We wtorek można było zastanowić się nad swoim życiem, pomodlić się w różnych intencjach, (szczególnie o nawrócenie grzeszników) oraz przystąpić do Sakramentu Pojednania podczas nabożeństwa pokutnego, którym zakończyliśmy drugi dzień.W środę ks. Sławomir odprawił mszę św. w intencji nauczycieli, pracowników, uczniów żyjących i zmarłych z naszej szkoły. W czasie mszy św. aktywnie uczestniczyli uczniowie z kl. IV i V, którzy czytali Słowo Boże, śpiewali Psalm, przedstawiali różne prośby podczas Modlitwy Wiernych oraz nieśli dary ofiarne.  Gorące podziękowanie kierujemy do Ks. Sławomira i Skautów Króla za przeprowadzenie rekolekcji oraz do wszystkich nauczycieli, którzy pomagali na różne sposoby i troszczyli się o bezpieczeństwo uczniów.

GMINNE ZAWODY MINI KOSZYKÓWKI

11 marca 2019r. w hali w Bobrowie odbyły się gminne zawody mini koszykówki chłopców i dziewcząt, zorganizowane przez Urząd Gminy w Bobrowie. Nasza szkoła rywalizowała z uczniami z Drużyn, Nieżywięcia oraz Bobrowa. Turniej należy uznać za bardzo udany, ponieważ zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii chłopców jak i dziewcząt. WIELKIE GRATULACJE!!!!

Skład dziewcząt: Magdalena Krajewska, Anna Wolska, Amelia Kulczyńska, Zuzanna Jurkiewicz, Zuzanna Malinowska, Patrycja Moczadło, Weronika Tamiła, Dorota Kosakowska, Magdalena Klonowska, Martyna Panter.

Skład chłopców: Łukasz Winnicki, Oliwier Czupryński, Jakub Gumienik, Dominik Łęgowski, Majkel Konera, Kacper Pajączkowski, Wiktor Piotrowski, Arkadiusz Głodowski, Michał Rupiński, Aleksander Romanowski.
opiekun:Arkadiusz Kaniecki.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE pt. „Kleszcze-lepiej zapobiegać, niż leczyć”

W naszej szkole pani Anna Sowińska przeprowadziła dla uczniów  zajęcia profilaktyczne pt. „Kleszcze-lepiej  zapobiegać, niż leczyć”. Zajęcia nauczyły dzieci jak  chronić się przed ukąszeniem kleszczy oraz jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka.Od początku wiosny do późnej jesieni wędrując i przechadzającym się po lasach i parkach ludziom grożą kleszcze. Mogą one przenosić niebezpieczne choroby, między innymi boreliozę i kleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Dlatego warto wiedzieć, jak się przed nimi chronić:

  • noś ubranie ochronne podczas przebywania w siedliskach kleszczy (wysokie buty, długie spodnie, bluzę z długim rękawem, nakrycie głowy)
  • unikaj siadania, leżenia na trawie i pod krzewami
  • stosuj  środki odstraszające kleszcze
  • starannie oglądaj ubrania po wyjściu z miejsc, gdzie mogą występować kleszcze
  • dokładnie przeglądaj powierzchnię ciała oraz ostrożnie usuwaj kleszcze ze skóry
  • gotuj niepasteryzowane mleko pochodzące od krów, kóz i owiec – może być ono źródłem zakażenia chorobami odkleszczowymi

VIII SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI ,,TUWIMIADA”

W dniu 13.03.2019 r. odbył się szkolny etap VIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,,Tuwimiada”  dla  kl. 0 oraz klas I-III. Do konkursu zgłosiło się 39 uczniów : 11 z klasy 0 oraz 28 uczniów z klas I-III. Organizatorami konkursu były:   M. Jakubowska, A. Komorska,  G. Muzalewska.  Konkurs miał na celu popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima,  rozwijanie zdolności recytatorskich oraz  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Komisja w składzie : J. Jakubowski, G. Muzalewska, M. Jakubowska postanowiła przyznać kolejne miejsca:

Kategoria kl. 0

I miejsce Ilona Trzebiatowska ,,Okulary”

II miejsce Zofia Szostakowska ,,Bambo”

III miejsce Piotr Boczek ,,Bambo”

Kategoria klas I-III

I miejsce- Zofia Wydźgowska ,,Słoń Trąbalski”

II miejsce – Julia Witkowska ,,Spóźniony słowik”

III miejsce – Maja Majkowska ,,Spóźniony słowik”

Laureaci  konkursu kl. 0 oraz klas I-III będą reprezentowali szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w naszej szkole 27 marca 2019 r. Finaliści  otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bobrowie oraz dyrektora szkoły.

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

11 marca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.  W rywalizacji brali udział uczniowie z 4 szkół naszej gminy tj. Bobrowa, Drużyn, Kruszyn i Małk. Celem konkursu było min in.    poszerzenie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych ,      rozwijanie w dzieciach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz        kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł (Internet, prasa, książki, TV). Konkurs składał się z 3 części – test, praca na posterach, odpowiedzi ustne a uczniowie pracowali w 4 osobowych grupach. Wyniki konkursu I miejsce SP Małki, II miejsce SP Kruszyny, III SP Drużyny. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta gminy Bobrowo, P. Pawła Klonowskiego oraz wydawnictwo Oxford. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielkę j. angielskiego p. L. Pietrkiewicz