Monthly Archives: Maj 2019

Gminny konkurs plastyczny dla oddziałów zerowych ,,Moje ulubione zwierzątko”.

 28 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Dywizjonu 303 w Małkach koordynowany przez p. Hannę Dec. Celem konkursu było wzbogacanie wiadomości o zwierzętach, wzbudzanie pozytywnego emocjonalnego stosunku do zwierząt, a także rozwijanie umiejętności przedstawiania plastycznie zwierząt w dowolnej technice. W konkursie wzięły udział cztery szkoły: SP Bobrowo, SP Drużyny, SP Nieżywięć, SP Małki. Wpłynęło 37 prac plastycznych. Najciekawsze prace spełniające warunki regulaminu konkursu wybrała komisja w składzie:

1. p. Małgorzata Węgrzynowska SP Małki 

2. p. Anna Sowińska SP Małki 

3. p. Marzena Kopczyńska SP Małki 

W kategorii 6-latki :                    

I miejsce – Magdalena Waloch SP Małki

II miejsce – Zuzanna Kadłubowska SP Bobrowo

III miejsce – Lidia Godlewska SP Nieżywięć

W kategorii 5-latki :

I miejsce –  Kaja Pajączkowska SP Małki

II miejsce – Aleksandra Wydźgowska SP Małki

III miejsce – Julia Borucińska SP Małki

Wyróżnienia :

1.Amelia Derkowska SP Bobrowo

2. Izabela Złotopolska SP Małki

3.Katarzyna Dworecka SP Małki

4.Marta Nadarzyńska SP Drużyny

5. Szymon Rutkowski SP Małki

6.Artur Mrozowski SP Małki                                                  

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bobrowo 5 czerwca 2019 r. w  GOK w Bobrowie.

 

WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWE

W sobotę 25 maja 2019r. odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci w Białych Błotach. Uczniowie naszej szkoły wystartowali w zawodach: Mikołaj Romanowski, Weronika Tamiła, Zuzanna Malinowska, Wiktoria Konera. Mikołaj w rzucie piłeczką palantową kategorii klas II zajął 3 miejsce. Wiktoria Konera nie miała sobie równych w wieloboju i zajęła 1 miejsce.
WIELKIE GRATULACJE!!!

GMINNE ZAWODY SPORTOWE

23 maja 2019r. odbyły się gminne zawody w 3 i 4-boju lekkoatletycznym na stadionie w Bobrowie. Uczniowie zaprezentowali się w biegu na 60m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową oraz biegu na 600 m (dziewczyny klas 5 i 6) oraz 1000 m (chłopcy klas 5 i 6).   Wyniki przedstawiają się następująco:

3-bój dziewczyny – III miejsce -Magdalena Klonowska kl.4, Weronika Tamiła kl.4, Martyna Panter kl.4, Zuzanna Malinowska kl.5

3-bój chłopcy – II miejsce- Oliwier Czupryński kl.4, Jakub Gumienik kl.4, Łukasz Przekaza kl.4, Bartłomiej Głodowski kl.5.

Indywidualnie- Jakub Gumienik 1 miejsce, Oliwier Czupryński 3 miejsce.

4-bój dziewczyny – V miejsce - Anna Wolska kl.6, Magdalena Krajewska kl.6, Amelia Kulczyńska kl.6, Zuzanna Jurkiewicz kl.6, Wiktoria Piotrowska kl. 6, Maria Słomińska kl.6.

4- bój chłopcy – II miejsce Maikel Konera kl.6, Arkadiusz Głodowski kl. 6, Piotr Tamiła kl. 5, Łukasz Winnicki kl.4, Olwier Czupryński kl.4, Jakub Gumienik kl.4.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!

NA ZAJĘCIACH KÓŁKA MODELARSKIEGO

Zajęcia kółka modelarskiego odbywały się w każdy czwartek. Uczniowie pod opieką dyrektora p. Jana Jakubowskiego składali modele pojazdów z klocków lego, m.in: motorówki, statki , motocykle, samoloty, ciężarówki, auta. Dzięki temu  uczniowie rozwijali swoje pasje modelarskie i w ciekawy sposób spędzali swój wolny czas.

DZIEŃ MATKI

Dnia 22 maja odbyła się uroczystość  z okazji ,,Dnia Matki”, na którą uczniowie kl.0-III zaprosili swoje mamy. Uroczystość rozpoczął p. dyrektor Jan Jakubowski składając wszystkim mamom serdeczne życzenia. Następnie uczniowie odśpiewali tradycyjne ,,Sto Lat” i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. Kolejno  odbyła się część artystyczna przygotowana przez poszczególne klasy pod opieką swoich wychowawców. Uczniowie zaprezentowali tańce, wiersze i zaśpiewali piosenki,  w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość. Po części artystycznej wszystkie mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU ,,W GMINIE BOBROWO O CZYSTE POWIETRZE DBAMY”

Dnia 21 maja w Szkole Podstawowej w Kruszynach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminnego konkursu ,,W GMINIE BOBROWO O CZYSTE POWIETRZE DAMY” . Nasi uczniowie kolejno zajęli: w kategorii kl. I-III : II m-ce Filip Jakubowski kl. I, III m-ce Wiktoria Błach kl. I, wyróżnienie Zofia Głogowska kl. III w kategorii kl. IV-VI: I m-ce Maria Słomińska kl. VI, III m-ce Oliwier Czupryński kl. IV GRATULUJEMY!!!

Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych- historia zapisana w nazwiskach

„Tak oto właśnie pisze się historię.”

Voltaire

W dniu 20 V 2019 r. dyrektor szkoły  Jan Jakubowski w obecności uczniów odsłonił trzy tablice pamiątkowe, na których zostali uwiecznieni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły od roku 1945 do chwili obecnej. Postery zostały umieszczone na szkolnym korytarzu w pawilonie. Uczniowie w ciekawy sposób mogą zapoznać się z historią szkoły zapisaną w nazwiskach. Sprawdzić, od którego roku pracują obecni nauczyciele, a rodzice przypomnieć sobie osoby pracujące w szkole, kiedy byli uczniami tej szkoły, powspominać swoje czasy szkolne. Dużą ciekawostką są zamieszczeni na tablicach pracownicy naszej placówki zaraz po wojnie. Historię pracowników naszej szkoły przygotowali: sekretarz szkoły Natalia Kopaczewska i dyrektor Jan Jakubowski. Źródłami informacji były kroniki szkolne, dokumenty w sekretariacie i archiwum.

Administracja tablice

dyrektorzy

NAUCZYCIELE

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

17 maja,  obchodzony był Dzień Dobrych Uczynków. Inicjatorem akcji w szkole, już po kolejny, był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna p. Leny Pietrkiewicz.Uczestnicy tej inicjatywy zachęcani byli do podejmowania pozytywnych działań na rzecz ludzi, zwierząt, środowiska.  Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostali poczęstowali babeczkami. W  każdej muffince znajdowała się karteczka z podpowiedzią na dobry uczynek, który należało wykonać. Akcja ta spotkała się ze spontanicznym przyjęciem ze strony wszystkich obdarowanych.

DZIEŃ PATRONA

Dnia 13 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Tego dnia odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się  przemarszem pocztu sztandarowego.  Następnie  dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski poinformował oraz pokazał śmigło, które ufundował na pamiątkę 6 rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole. Kolejno wspomniał, jak ważną rolę w życiu naszej szkoły pełni sztandar i patron szkoły. To właśnie dzięki mi.n. sztandarowi, wychowawcy klas wzmacniają u uczniów uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę pt. ,,Dywizjon 303″ Elektrycznych Gitar. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi masztu.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  64 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego  będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

 

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  1. Stan zdrowia dziecka.
  2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
  3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

 

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.

Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

 

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

  1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
  2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
  3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
  4. Czynna choroba nowotworowa.
  5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
  6. Niezdolność do samoobsługi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie       o niepełnosprawności.

 

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS:

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Świnoujściu do dnia 19 czerwca br.,

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel.  54 233-33-56 wew. 132 lub 116.