Daily Archives: 10 maja 2019

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  64 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego  będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

 

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  1. Stan zdrowia dziecka.
  2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
  3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

 

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.

Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

 

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

  1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
  2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
  3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
  4. Czynna choroba nowotworowa.
  5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
  6. Niezdolność do samoobsługi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie       o niepełnosprawności.

 

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS:

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Świnoujściu do dnia 19 czerwca br.,

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel.  54 233-33-56 wew. 132 lub 116.

 

GMINNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA

W dniu 7 maja odbyła się  GMINNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA. Uroczystość odbywała się w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. W imprezie wzięli udział najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu całej gminy Bobrowo, którzy zmierzyli się z pisemnym testem wiedzy o ekologii i przyrodzie. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

1) kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

2) kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

3) kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.

O godz. 9.00 uczniowie napisali testy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.W teście ekologicznym wzięło udział łącznie 48 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.  Następnie udali się na wędrówkę po ścieżce dydaktycznej „Bobrowiska” wzdłuż brzegu Skarlanki. Po udanej wycieczce uczniowie zostali zaproszeni  na kiełbaskę z grilla na polu biwakowym nad Jeziorem Strażym. Następnie Wójt Gminy Bobrowo – Paweł Klonowski wręczył najlepszym uczniom nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody pocieszenia i upominki z logo Gminy Bobrowo. Każda szkoła za udział w imprezie otrzymała BONY do wykorzystania na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się pod opieką kl. III p. A. Komorskiej, kl. IV-VIII p. B. Klonowskiej.

Wyniki testu wiedzy o ekologii i przyrodzie:

KATEGORIA I (SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY I – III)

I miejsce – Julia Witkowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

II miejsce – Zofia Głogowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

III miejsce – Zofia Wydźgowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.

KATEGORIA II (SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY IV – VI)

I miejsce –Piotr Tamiła uczeń  kl. V Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

II miejsce – Maria Słomińska uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

GRATULUJEMY!!! 

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

Konkurs historyczny ,, Patriotest” w ramach obchodów 100-lecia niepodległości przez Polskę!

W listopadzie 2018 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny Patriotest 1918-2018 przygotowany przez OCE w Warszawie.
W konkursie udział wzięło 29 uczniów, pytania dotyczyły wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz początków kształtowania się II Rzeczpospolitej. Prace konkursowe zostały wysłane do Warszawy i na wyniki czekaliśmy do stycznia 2019 r. Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Piotr Tamiła z klasy piątej . Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Celem konkursu Partiotest jest promowanie wśród uczniów patriotyzmu i zwiększenia ich świadomości historycznej. Konkurs historyczny został przeprowadzony pod opieką p. Beaty Klonowskiej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.