Daily Archives: 19 września 2019

SPOTKANIE Z HARCERZAMI

W dniu 16 września 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klas VI-VIII z harcerzami z Brodnicy. Trzy sympatyczne harcerki ( w tym absolwentka naszej szkoły Maja Bonikowska) i harcerz szybko nawiązali kontakt z uczniami. Po krótkim zapoznaniu zapytali o zainteresowania, a następnie opowiedzieli o swojej drużynie. Potem zorganizowali różne zabawy zespołowe, w których każdy mógł zaprezentować swoją inteligencję, spryt i sprawność fizyczną.  Celem spotkania było zachęcenie naszych uczniów do wstąpienia w szeregi  11 Harcerskiej Drużyny Mieszanej im. Jana Bytnara w Brodnicy.  Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Być może niektórzy nasi uczniowie połknęli bakcyl harcerstwa. Okaże się wkrótce.

WYCIECZKA DO GRODU „FOLUSZEK”

W dniu 9 września 2019 r. uczniowie klasy VI i częściowo V wraz z nauczycielem historii p.  Beatą Klonowską udali się na warsztaty do Grodu „Foluszek” w gm. Bobrowo. Specjalnym zawołaniem przywitał nas kasztelan grodu: p. Jan Majewski. Po przekroczeniu palisady i bramy wjazdowej przenieśliśmy się w czasie do średniowiecza. Udział w żywej lekcji historii zaczął się od założenia specjalnego odzienia. Po wysłuchaniu legend i zapoznaniu się z etosem rycerskim wyruszyliśmy z mapą do lasu. Do wykonania mieliśmy kilka zadań: odnajdywanie roślin, herbów, wykonywanie zdjęć i zadania sprawnościowe. Po powrocie zwycięska drużyna szukała zakopanych monet. Pod opieką kasztelana grodu mieliśmy możliwość strzelania z łuku.  Zapoznaliśmy się z tajnikami rzemiosła garncarskiego oraz nauką fechtunku na machinach. Podczas pobytu w tej niezwykłej szkole każdy poczuł się jak prawdziwy rycerz. W czasie podsumowania zajęć rozdano nagrody i pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców za zadania przyrodnicze i sprawnościowe. Najlepszy w strzelaniu z łuku okazał się Marcel Wenderholm z klasy V. Najładniejszy garnek z gliny wykonał Dominik Łęgowski z kl. VI. Najsprawniej władała mieczem Patrycja Moczadło z klasy VI. A wszystko to po to, żeby odnaleźć rzeczywisty sens słów, że historia est magistra vitae. („Historia jest nauczycielką życia”)Wycieczkę zasponsorowała częściowo naszym uczniom Gmina Bobrowo. Uczniowie biorący udział w warsztatach z kl. VI: Głodowski Bartłomiej, Łęgowski Dominik, Malinowska Zuzanna, Moczadło Parycja, Romanowski Aleksander, Rumińska Klaudia, Sadowska Anna, Tamiła Piotr, Topolewski Wiktor, Zdrojewski Bartosz, kl. V: Klonowska Magdalena, Stefańska Weronika, Tamiła Weronika, Wenderholm Marcel.