Daily Archives: 4 listopada 2019

PAMIĘĆ O NICH NIGDY NIE ZAGINIE

Tradycją jest, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach wykonują prace porządkowe przy pomniku pomordowanych Żydówek w Małkach. W tym roku w dniu 29 października 2019 r. uczniowie klasy V wraz z p. Beatą Klonowską udali się w celu uporządkowania miejsca pamięci narodowej. W 1944 r. Niemcy przywieźli do Brodnicy ok. 700 Żydówek, które umieścili w dwóch obozach pracy przymusowej. Jeden z obozów dla kobiet znajdował się w Małkach. W miejscu dawnego hitlerowskiego obozu pracy przymusowej ustawiono głaz pamiątkowy poświęcony pamięci pomordowanych jeńców. Prawdopodobnie zginęły tu 92 Żydówki z Węgier i Czechosłowacji.

 

Wizyta lekarza weterynarii

Dnia 31 października najmłodsi uczniowie, spotkali się z lekarzem weterynarii p. Łukaszem Nowakowskim. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat opieki i pielęgnacji zwierząt.  Pan doktor pokazał jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy, omówił choroby odzwierzęce. Szczególną uwagę zwrócił na groźną chorobę, jaką jest wścieklizna. Odpowiadał również na pytania zadawane przez uczniów. Na koniec odbył się quiz -na temat pracy weterynarza, z nagrodami, które ufundował p. Łukasz. Za spotkanie dziękujemy.