Monthly Archives: Marzec 2020

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – zapraszamy na lekcje

Lekcje prowadzone w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są wsparciem dla uczniów i cieszą się coraz większą popularnością. Do tej pory odnotowaliśmy ponad 400 tysięcy wyświetleń. Przed ekranami komputerów zasiadają uczniowie nie tylko z naszego województwa, ale też z kraju i zagranicy. Rozpoczęliśmy w poniedziałek 16 marca od lekcji dla ósmoklasistów i maturzystów. Po tygodniu uruchomiliśmy zajęcia także dla klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły średniej. A już od poniedziałku (30 marca) ruszamy z nowym, zawierającym jeszcze więcej lekcji planem zajęć (w załączniku).

 

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła jest odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Lekcje rejestrujemy i nadajemy na żywo na:

 

 

- Bardzo się cieszę, że nasza inicjatywa osiągnęła tak dużą popularność wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To utwierdza nas, że nasze działania są właściwą odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy ze względu na epidemię pozostają w domach. Obecnie prowadzimy do dwudziestu lekcji dziennie, uruchamiamy też wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z rekolekcjonistą. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tej projekt – nauczycielom, pedagogom, pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i spółce Conectio - mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Transmisję rozpoczęliśmy w poniedziałek 16 marca. Pierwszą nadawaną przez nas e-lekcją był język polski poprowadzony przez Jolantę Serocką. Film obejrzało 22 tysiące osób.

 

 

Nadajemy codziennie do 20 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowali wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia prowadzą najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

 

W pierwszym tygodniu na naszej stronie z zajęciami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej odnotowaliśmy ponad 270 tysięcy wejść. Liczba ta stale rośnie. Obecnie zaobserwowaliśmy ponad 400 tysięcy odsłon. Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje dla szkół podstawowych. Spośród wczorajszych (26 marca) zajęć, największą oglądalność zyskała lekcja biologii dla kasy V przygotowana przez Julię Idziak. Zajęcia wyświetlono ponad 4 tysiące razy.

 

Nasze zajęcia oglądają uczniowie nie tylko z naszego województwa, ale i z całego kraju. Odnotowaliśmy także setki wejść z zagranicy. Kujawsko-Pomorską e-Szkołę najczęściej odwiedza Polonia z Ukrainy. Zaobserwowaliśmy też wejścia z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Egiptu.

 

W załączniku plany zajęć dla szkół podstawowych i średnich na bieżący tydzień (od 23 do 27 marca) i nadchodzący tydzień (30 marca – 3 kwietnia).

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego cieszy się poparciem władz oświatowych i środowiska nauczycielskiego. Uruchomiliśmy już dwa studia, z którego nadawane są zajęcia. Ulokowaliśmy je w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 marca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2020 r.

Zapraszam do pobrania zdjęć z lekcji języka polskiego i języka angielskiego.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od 25 marca będzie nas obowiązywać rozporządzenie MEN o zdalnym nauczaniu.

Będziemy dalej uczyć się zdalnie, ale będzie to już nie dobra wola, ale obowiązek. Mieliśmy kilka dni, aby się do tego przygotować i wybrać najlepszy dla nas sposób.

Nauczyciele będą zadawać Wam pracę do wykonania poprzez nasz dziennik elektroniczny w zakładkach wiadomości lub terminarz. Zaglądajcie tam codziennie. O sposobie i narzędziach za pomocą jakich nauczyciele będą Wam przekazywać wiedzę decydują indywidualnie nauczyciele przedmiotów. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Nauczyciele są zobowiązani zadawać Wam rozsądną ilość materiału,  uwzględniając w tym   czas jego wykonania.

Wychowawcy założyli wszystkim klasom skrzynki e-mailowe, tam będziecie przesyłać swoje pracę z różnych przedmiotów. Proszę w temacie e-maila wpisywać: przedmiot oraz swoje imię i nazwisko  ułatwi to sprawdzanie prac.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Dla uczniów  nie posiadających komputera i dostępu do Internetu nauczyciele będą przygotowywać zadania w sposób tradycyjny (pisemny). Materiały  będzie można odebrać w szkole, w specjalnie wyznaczonym bezpiecznym miejscu w godzinach pracy szkoły  (8.00-10.00). Problem z brakiem komputera czy Internetu proszę zgłosić wychowawcy.

Prośba do rodziców uczniów klas I-III . Z uwagi na jeszcze niskie  umiejętności informatyczne uczniów, proszę wspierać nasze działania i  zdalną  naukę Waszych dzieci.

Proszę rodziców do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym oraz  o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń, i bieżącą współpracę z wychowawcą.

Z poważaniem

Jan Jakubowski – dyrektor szkoły

 

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Małki, 23.03.2020

Szanowni Nauczyciele!

W dniu 25 marca zacznie nas obowiązywać nowe rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w związku z tym i naszym spotkaniem 20 marca należy:

 1. Nauczać zdalnie od 25 marca do 10 kwietnia również wprowadzać nowy materiał (nie wykorzystywać Messengera, Discorda)
 2. W pierwszym stopniu korzystać z możliwości komunikacji jakie daje Librus
 3. Monitorować postępy uczniów: sposób forma została ustalona 20 marca (wychowawcy zakładają  konta klasowe, uczeń przesyłana to konto swoje prace ze wszystkich przedmiotów, loginy do kont i hasła rozsyła wychowawca)
 4. Z uwagi na skromne możliwości informatyczne uczniów w klasach I-III kontaktować się proszę z rodzicami i ustalać dalsze sposoby działania
 5. W razie braku aktywności ucznia nauczyciel informuje wychowawcę on kontaktuje się z rodzicem lub  uczniem wyjaśnia problem i go rozwiązuje.
 6. Wychowawca ustala czy wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu o braku internetu  informuje nauczycieli do środy 25 marca. Jeśli uczeń nie posiada dostępu nauczyciele przygotowują materiały w sposób pisemny i wystawiają je w szkole w bezpiecznym miejscu, rodzic lub uczeń je odbiera, kwitując odbiór na liście.
 7. Korzystać z pomocy dedykowanej przez MEN, e-podręczniki, i inne
 8. Ocenianie prac każdy nauczyciel indywidualnie rozwiązuje to zadanie
 9. Proszę rozsądnie podchodzić do ilości zadawanych prac 45minut  lekcji w klasie to nie to samo co 45 minut indywidualnej samodzielnej pracy ucznia
 10. Nauczyciele przedmiotów takich jak matematyka, j. polski, których jest dużo mogą rozsądnie zmniejszyć ilość lekcji zdalnych rozsądnie obciążyć pracą uczniów
 11. Stosować zamienne techniki nie tylko sam komputer, ale również karty pracy
 12. Uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi? W ich przypadku zajęcia mogą być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 13.  Mój apel: może naprawdę warto odpuścić trochę z ocenami i wyśrubowanymi wymaganiami. Może warto podziałać nieraz minimalnie, tak, żeby bez zbędnego stresu dotrzymać do końca tego trudnego okresu. Przecież to nie tylko uczniowie mają trudności z dostępem do komputera, mają go też nauczyciele, którzy też mają dzieci, które też są uczniami.
 14. Wychowawcy składają droga e-milową do dyrektora informacje o realizacji nauczania przez ucznia. Składamy je raz w tygodniu tzn. 27 marca, 3 kwietnia i 10 kwietnia.
 15. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, spotkaliśmy się z czyś takim pierwszy raz nie było możliwości zorganizowania żadnych szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Jan Jakubowski – dyr. szkoły

INFORMACJA

Dyrektor szkoły informuje, że termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej nie ulegnie zmianie.  Wnioski do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej przyjmowane są drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się w wejściu do budynku szkoły.

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020 ,,SZCZĘŚLIWI BO ZBAWIENI”

Tegoroczne rekolekcje w naszej szkole trwały od 9 do 11 marca.

Rekolekcjonista ks. Proboszcz Sławomir Witkowski zadbał o to, aby każdy uczestnik znalazł coś ciekawego dla siebie. Były filmy, zabawy, nauki, układanie puzzli, różnego rodzaju  łamigłówki, nabożeństwa i msza św.

Pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w naukach, układali puzzle, oglądali filmy religijne. Młodsi uczniowie oglądali inscenizacje do różnych wierszy, przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Młodym aktorom i ich i opiekunom bardzo dziękujemy.  Główną częścią pierwszego dnia rekolekcji była Droga Krzyżowa w kaplicy w Małkach. Uczniowie kl. III i IV czytali rozważania.

Drugi dzień rekolekcji urozmaicili „Skauci Króla” szczep nr 8 z parafii Mszano przez wspólne zabawy, śpiew, rozmowy na temat wiary oraz nabożeństwo pokutne w kaplicy. Chętni mogli skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania.

Ostatni dzień rekolekcji upłynął w atmosferze zabawy. Młodsi uczniowie podczas zabawy „Zamknięty pokój” wykonywali różne zadania, aby wydostać się z zamkniętego pomieszczenia. Jak się okazało, praca w zespołach przyniosła wiele radości i szybkie wykonanie koniecznych zadań. Starsze klasy swoją przygodę przeżyły podczas zabawy „Podchody”, która odbyła się na świeżym powietrzu i w deszczowej atmosferze pod opieką nauczycieli i ks. Sławka. Wszyscy trochę zmęczeni i radośni wrócili do szkoły.                                                          Na zakończenie rekolekcji wielu uczniów zaangażowało się w liturgię mszy św. przez czytanie, śpiew, przygotowanie darów ofiarnych. Mszę św. w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów SP Małki celebrował ks. Proboszcz Sławomir Witkowski. Na koniec troje uczniów (w imieniu wszystkich) złożyło podziękowanie księdzu za przeprowadzone rekolekcje.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Dyrektora, wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów, który aktywnie włączyli się w pomoc podczas rekolekcji szkolnych.

Więcej zdjęć w albumie.

Szkolny bookcrossing – uwalniamy książki

„Czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe i zakorzeniają w kulturze, a jako pięknie zaprojektowane przedmioty umożliwiają pierwsze spotkanie ze sztuką. Literatura staje się wspaniałym przewodnikiem pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje do twórczych praktyk. Zachęcajmy dzieci do czytania, propagowania czytelnictwa.Jedną z  jej metod jest akcja uwalniania książek zwana na świecie bookcrossingiem.

Jeśli masz książkę, która leży na półce, znasz ją na pamięć, podaruj ją komuś innemu. Przynieś ją do szkolnej biblioteki. Uwolnij ją. W naszej szkole w ten sposób zostało już uwolnionych 80 książek. Nowi czytelnicy to sukces, to dobre oceny. Włącz się i ty!

Pamiętaj!

Jeżeli chcesz uwolnić jakąś swoją książkę:

● przynieś ją do biblioteki

● książka zostanie umieszczona w przygotowanym miejscu, na „Półce uwalniania książek”

Jak korzystać z „uwolnionych książek”?

● każdy chętny może zabrać uwalnianą książkę do domu

● po przeczytaniu książki można przekazać ją dalej, innej zainteresowanej osobie lub zostawić dla siebie

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

 

LIST MEN

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN-1

PILNE !!!

10:52  inf. ministra

- Od dnia jutrzejszego zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych trudno znaleźć opiekę z dnia na dzień. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać jutro i pojutrze do szkół, ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji – informuje minister edukacji.

Od poniedziałku 16.03.2020 szkoła będzie zamknięta, nie będą odbywały się lekcje przez dwa tygodnie. Informacje będziemy Państwu przekazywać za pomocą dziennika elektronicznego. Proszę śledzić zapisy.

W dniach 12-13 marca będą w naszej szkole tylko  zajęcia opiekuńcze, jeśli dziecko nie ma opieki w domu, może przyjść do szkoły. Na teren szkoły nie będziemy wpuszczać rodziców i prawnych opiekunów.

Z poważaniem

Dyr. szkoły Jan Jakubowski

 

PILNE !!!

PILNE PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PISMEM

Or K 113 4 2020

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!

Z powodu zagrożenia KORONAWIRUSEM informuję, że wszystkie konkursy, imprezy, wyjazdy, wyjścia zostały odwołane do dnia 15 kwietnia włącznie. O nowych  terminach poinformuję Państwa. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus. Dyrektor szkoły Jan Jakubowski

Szkolny i Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną został odwołany.

Gminny Konkurs Recytatorski KONOPNIADA- został przełożony  o terminie zostaną Państwo poinformowani.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego – został przełożony o terminie zostaną Państwo poinformowani.