Author Archives: AniaKomorska

DZIEŃ MATKI

Dnia 22 maja odbyła się uroczystość  z okazji ,,Dnia Matki”, na którą uczniowie kl.0-III zaprosili swoje mamy. Uroczystość rozpoczął p. dyrektor Jan Jakubowski składając wszystkim mamom serdeczne życzenia. Następnie uczniowie odśpiewali tradycyjne ,,Sto Lat” i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. Kolejno  odbyła się część artystyczna przygotowana przez poszczególne klasy pod opieką swoich wychowawców. Uczniowie zaprezentowali tańce, wiersze i zaśpiewali piosenki,  w których wyrazili swoją miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość. Po części artystycznej wszystkie mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU ,,W GMINIE BOBROWO O CZYSTE POWIETRZE DBAMY”

Dnia 21 maja w Szkole Podstawowej w Kruszynach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie gminnego konkursu ,,W GMINIE BOBROWO O CZYSTE POWIETRZE DAMY” . Nasi uczniowie kolejno zajęli:

w kategorii kl. I-III : II m-ce Filip Jakubowski kl. I, III m-ce Wiktoria Błach kl. I, wyróżnienie Zofia Głogowska kl. III

w kategorii kl. IV-VI: I m-ce Maria Słomińska kl. VI, III m-ce Oliwier Czupryński kl. IV

GRATULUJEMY!!!

Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych- historia zapisana w nazwiskach

„Tak oto właśnie pisze się historię.”

Voltaire

W dniu 20 V 2019 r. dyrektor szkoły  Jan Jakubowski w obecności uczniów odsłonił trzy tablice pamiątkowe, na których zostali uwiecznieni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły od roku 1945 do chwili obecnej. Postery zostały umieszczone na szkolnym korytarzu w pawilonie. Uczniowie w ciekawy sposób mogą zapoznać się z historią szkoły zapisaną w nazwiskach. Sprawdzić, od którego roku pracują obecni nauczyciele, a rodzice przypomnieć sobie osoby pracujące w szkole, kiedy byli uczniami tej szkoły, powspominać swoje czasy szkolne. Dużą ciekawostką są zamieszczeni na tablicach pracownicy naszej placówki zaraz po wojnie. Historię pracowników naszej szkoły przygotowali: sekretarz szkoły Natalia Kopaczewska i dyrektor Jan Jakubowski. Źródłami informacji były kroniki szkolne, dokumenty w sekretariacie i archiwum.

Administracja tablice

dyrektorzy

NAUCZYCIELE

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

17 maja,  obchodzony był Dzień Dobrych Uczynków. Inicjatorem akcji w szkole, już po kolejny, był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna p. Leny Pietrkiewicz.Uczestnicy tej inicjatywy zachęcani byli do podejmowania pozytywnych działań na rzecz ludzi, zwierząt, środowiska.  Wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi zostali poczęstowali babeczkami. W  każdej muffince znajdowała się karteczka z podpowiedzią na dobry uczynek, który należało wykonać. Akcja ta spotkała się ze spontanicznym przyjęciem ze strony wszystkich obdarowanych.

DZIEŃ PATRONA

Dnia 13 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Tego dnia odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się  przemarszem pocztu sztandarowego.  Następnie  dyrektor szkoły p. Jan Jakubowski poinformował oraz pokazał śmigło, które ufundował na pamiątkę 6 rocznicy nadania imienia i sztandaru szkole. Kolejno wspomniał, jak ważną rolę w życiu naszej szkoły pełni sztandar i patron szkoły. To właśnie dzięki mi.n. sztandarowi, wychowawcy klas wzmacniają u uczniów uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych. Uczniowie wspólnie odśpiewali piosenkę pt. ,,Dywizjon 303″ Elektrycznych Gitar. Uwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na dziedzińcu szkoły, tuż obok wzniesionego na święto flagi masztu.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać  64 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2004 – 2012 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 8 do 28 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego  będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

 

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  1. Stan zdrowia dziecka.
  2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
  3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

 

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.

Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.

Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

 

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

  1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
  2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
  3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
  4. Czynna choroba nowotworowa.
  5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
  6. Niezdolność do samoobsługi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie       o niepełnosprawności.

 

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl, w zakładce rehabilitacja. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS:

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Jedlcu do dnia 20 maja br.,

-        na turnus rehabilitacyjny do CRR w Świnoujściu do dnia 19 czerwca br.,

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52-341-52-61 wew. 110 lub 220, PT KRUS w Grudziądzu tel. 56 462-12-41 wew. 305 lub 308 oraz PT KRUS we Włocławku tel.  54 233-33-56 wew. 132 lub 116.

 

GMINNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA

W dniu 7 maja odbyła się  GMINNA OLIMPIADA EKOLOGICZNA. Uroczystość odbywała się w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy. W imprezie wzięli udział najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu całej gminy Bobrowo, którzy zmierzyli się z pisemnym testem wiedzy o ekologii i przyrodzie. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

1) kategoria I – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

2) kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,

3) kategoria III – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i kl. III gimnazjum.

O godz. 9.00 uczniowie napisali testy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.W teście ekologicznym wzięło udział łącznie 48 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.  Następnie udali się na wędrówkę po ścieżce dydaktycznej „Bobrowiska” wzdłuż brzegu Skarlanki. Po udanej wycieczce uczniowie zostali zaproszeni  na kiełbaskę z grilla na polu biwakowym nad Jeziorem Strażym. Następnie Wójt Gminy Bobrowo – Paweł Klonowski wręczył najlepszym uczniom nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali nagrody pocieszenia i upominki z logo Gminy Bobrowo. Każda szkoła za udział w imprezie otrzymała BONY do wykorzystania na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się pod opieką kl. III p. A. Komorskiej, kl. IV-VIII p. B. Klonowskiej.

Wyniki testu wiedzy o ekologii i przyrodzie:

KATEGORIA I (SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY I – III)

I miejsce – Julia Witkowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

II miejsce – Zofia Głogowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

III miejsce – Zofia Wydźgowska uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach.

KATEGORIA II (SZKOŁY PODSTAWOWE: KLASY IV – VI)

I miejsce –Piotr Tamiła uczeń  kl. V Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

II miejsce – Maria Słomińska uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach,

GRATULUJEMY!!! 

Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

 

Konkurs historyczny ,, Patriotest” w ramach obchodów 100-lecia niepodległości przez Polskę!

W listopadzie 2018 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Historyczny Patriotest 1918-2018 przygotowany przez OCE w Warszawie.
W konkursie udział wzięło 29 uczniów, pytania dotyczyły wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz początków kształtowania się II Rzeczpospolitej. Prace konkursowe zostały wysłane do Warszawy i na wyniki czekaliśmy do stycznia 2019 r. Najlepszy wynik w naszej szkole uzyskał Piotr Tamiła z klasy piątej . Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Celem konkursu Partiotest jest promowanie wśród uczniów patriotyzmu i zwiększenia ich świadomości historycznej. Konkurs historyczny został przeprowadzony pod opieką p. Beaty Klonowskiej.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.

 

WIZYTA PLANETARIUM W SZKOLE

Dnia 30 kwietnia w Naszej szkole   z inicjatywy   p. dyrektora J. Jakubowskiego odbyły się  pokazy Planetarium Nieba Północnego. Jest to przenośne planetarium, gdzie pokazy odbywają się w nadmuchiwanej kopule, w której system projektorów i rzutników daje możliwość prezentacji kompletnego wyglądu nieba oraz symulacji ruchu ciał niebieskich. Uczniowie mieli okazję zobaczyć sense pt.: ,,Podróż przez Układ Słoneczny”, ,,Statek kosmiczny planeta Ziemia”, ,,Od gwiezdnego pyłu do planet”,  ,,Gwiazdy i planety”, ,,Wszechświat wokół nas”, ,,Wędrówki po niebie”.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI I DNIA FLAGI

29 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji  228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 15 – lecia uchwalenia Dnia Flagi. Cała społeczność szkolna pamiętała o odświętnym galowym stroju. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego, a następnie młodzież z klasy VII przypomniała najważniejsze fakty z historii Polski II połowy XVIII w. oraz recytowała  patriotyczne wiersze. Uroczysty apel przeplatały piosenki patriotyczne w wykonaniu uczennic z klasy czwartej oraz filmy edukacyjne. Pod koniec apelu odbył się quiz z wiedzy historycznej przygotowany przez uczniów z klas starszych. Była to niezwykła lekcja historii, która przybliżyła zgromadzonym te wydarzenia, wzbogaciła wiedzę historyczną. Na zakończenie głos zabrał p. Dyrektor Jan Jakubowski, który podziękował nauczycielowi za przygotowanie apelu, a uczniom za piękną prezentację utworów literackich i muzycznych. Teksty recytowanych wierszy, śpiewanych piosenek, a na zakończenie słowa P. Dyrektora zachęciły do chwili refleksji nad tym, czym jest WOLNOŚĆ, NARÓD, OJCZYZNA, PATRIOTYZM dla każdego z nas.

Uczniowie przygotowali się pod opieką p. Beaty Klonowskiej. Dekorację patriotyczną wykonali: p. Beata Klonowska i p. Marek Piotrowski. Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.