Author Archives: AniaKomorska

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

 

 

INFORMACJA

Następuje  wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 r.  Dowóz do placówki  w tym okresie tzn.  25-29 maja powinni zapewnić rodzice . Natomiast ponowne uruchomienie dowożenia autobusami szkolnymi rozważane jest od czerwca, w zależności od liczby dzieci. Ponadto od 25 maja zostaną zorganizowane konsultacje indywidualne lub
grupowe dla uczniów klas VIII. Uczniowie klasy VIII zgłaszają taką potrzebę do nauczyciela i indywidualnie ustalają termin i godzinę konsultacji, które odbędą się na teranie szkoły.
pozdrawiam J. Jakubowski

INFORMACJA

Q&A

Przedszkola otwarte od 6 maja br.

 Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 • Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 • Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
  w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 • Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 • Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 • Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

INFORMACJA URZĘDU GMINY W BOBROWIE

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

W związku z decyzją rządu dot. oddziałów przedszkolnych informuję, że postanowiliśmy otworzyć odziały przedszkolne w gminie Bobrowo. Decyzję o posłaniu dziecka do placówki pozostawiamy Wam Rodzicom/Opiekunom. W związku z powyższym ci z Państwa, którzy zadecydują się na posłanie swoich dzieci do naszych placówek proszeni są o potwierdzenie posłania dziecka dzień wcześniej do godz. 14:00 bezpośrednio do nauczyciela wychowania przedszkolnego lub dyrektora.

 

 

 

REKRUTACJA – LISTY UCZNIÓW

Lista dzieci przyjętych do kl.I2020

 

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego20

Zachęcam do zapoznania się

https://biblioteka.pl/artykul/Polecamy-Darmowy-ebook-o-koronawirusie/9618.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła – zapraszamy na lekcje

Lekcje prowadzone w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są wsparciem dla uczniów i cieszą się coraz większą popularnością. Do tej pory odnotowaliśmy ponad 400 tysięcy wyświetleń. Przed ekranami komputerów zasiadają uczniowie nie tylko z naszego województwa, ale też z kraju i zagranicy. Rozpoczęliśmy w poniedziałek 16 marca od lekcji dla ósmoklasistów i maturzystów. Po tygodniu uruchomiliśmy zajęcia także dla klas IV, V, VI i VII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkoły średniej. A już od poniedziałku (30 marca) ruszamy z nowym, zawierającym jeszcze więcej lekcji planem zajęć (w załączniku).

 

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła jest odpowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych. Lekcje rejestrujemy i nadajemy na żywo na:

 

 

- Bardzo się cieszę, że nasza inicjatywa osiągnęła tak dużą popularność wśród dzieci i młodzieży szkolnej. To utwierdza nas, że nasze działania są właściwą odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy ze względu na epidemię pozostają w domach. Obecnie prowadzimy do dwudziestu lekcji dziennie, uruchamiamy też wsparcie psychologiczne oraz zajęcia z rekolekcjonistą. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tej projekt – nauczycielom, pedagogom, pracownikom Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i spółce Conectio - mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Transmisję rozpoczęliśmy w poniedziałek 16 marca. Pierwszą nadawaną przez nas e-lekcją był język polski poprowadzony przez Jolantę Serocką. Film obejrzało 22 tysiące osób.

 

 

Nadajemy codziennie do 20 półgodzinnych interaktywnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z piętnastominutowymi przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowali wspólnie metodycy pracujący w kujawsko-pomorskich centrach edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia prowadzą najwyższej klasy nauczyciele specjaliści.

 

W pierwszym tygodniu na naszej stronie z zajęciami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej odnotowaliśmy ponad 270 tysięcy wejść. Liczba ta stale rośnie. Obecnie zaobserwowaliśmy ponad 400 tysięcy odsłon. Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje dla szkół podstawowych. Spośród wczorajszych (26 marca) zajęć, największą oglądalność zyskała lekcja biologii dla kasy V przygotowana przez Julię Idziak. Zajęcia wyświetlono ponad 4 tysiące razy.

 

Nasze zajęcia oglądają uczniowie nie tylko z naszego województwa, ale i z całego kraju. Odnotowaliśmy także setki wejść z zagranicy. Kujawsko-Pomorską e-Szkołę najczęściej odwiedza Polonia z Ukrainy. Zaobserwowaliśmy też wejścia z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Egiptu.

 

W załączniku plany zajęć dla szkół podstawowych i średnich na bieżący tydzień (od 23 do 27 marca) i nadchodzący tydzień (30 marca – 3 kwietnia).

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego cieszy się poparciem władz oświatowych i środowiska nauczycielskiego. Uruchomiliśmy już dwa studia, z którego nadawane są zajęcia. Ulokowaliśmy je w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

23 marca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2020 r.

Zapraszam do pobrania zdjęć z lekcji języka polskiego i języka angielskiego.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od 25 marca będzie nas obowiązywać rozporządzenie MEN o zdalnym nauczaniu.

Będziemy dalej uczyć się zdalnie, ale będzie to już nie dobra wola, ale obowiązek. Mieliśmy kilka dni, aby się do tego przygotować i wybrać najlepszy dla nas sposób.

Nauczyciele będą zadawać Wam pracę do wykonania poprzez nasz dziennik elektroniczny w zakładkach wiadomości lub terminarz. Zaglądajcie tam codziennie. O sposobie i narzędziach za pomocą jakich nauczyciele będą Wam przekazywać wiedzę decydują indywidualnie nauczyciele przedmiotów. Obowiązuje nas dotychczasowy plan lekcji. Nauczyciele są zobowiązani zadawać Wam rozsądną ilość materiału,  uwzględniając w tym   czas jego wykonania.

Wychowawcy założyli wszystkim klasom skrzynki e-mailowe, tam będziecie przesyłać swoje pracę z różnych przedmiotów. Proszę w temacie e-maila wpisywać: przedmiot oraz swoje imię i nazwisko  ułatwi to sprawdzanie prac.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Dla uczniów  nie posiadających komputera i dostępu do Internetu nauczyciele będą przygotowywać zadania w sposób tradycyjny (pisemny). Materiały  będzie można odebrać w szkole, w specjalnie wyznaczonym bezpiecznym miejscu w godzinach pracy szkoły  (8.00-10.00). Problem z brakiem komputera czy Internetu proszę zgłosić wychowawcy.

Prośba do rodziców uczniów klas I-III . Z uwagi na jeszcze niskie  umiejętności informatyczne uczniów, proszę wspierać nasze działania i  zdalną  naukę Waszych dzieci.

Proszę rodziców do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym oraz  o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń, i bieżącą współpracę z wychowawcą.

Z poważaniem

Jan Jakubowski – dyrektor szkoły

 

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Małki, 23.03.2020

Szanowni Nauczyciele!

W dniu 25 marca zacznie nas obowiązywać nowe rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w związku z tym i naszym spotkaniem 20 marca należy:

 1. Nauczać zdalnie od 25 marca do 10 kwietnia również wprowadzać nowy materiał (nie wykorzystywać Messengera, Discorda)
 2. W pierwszym stopniu korzystać z możliwości komunikacji jakie daje Librus
 3. Monitorować postępy uczniów: sposób forma została ustalona 20 marca (wychowawcy zakładają  konta klasowe, uczeń przesyłana to konto swoje prace ze wszystkich przedmiotów, loginy do kont i hasła rozsyła wychowawca)
 4. Z uwagi na skromne możliwości informatyczne uczniów w klasach I-III kontaktować się proszę z rodzicami i ustalać dalsze sposoby działania
 5. W razie braku aktywności ucznia nauczyciel informuje wychowawcę on kontaktuje się z rodzicem lub  uczniem wyjaśnia problem i go rozwiązuje.
 6. Wychowawca ustala czy wszyscy uczniowie mają dostęp do internetu o braku internetu  informuje nauczycieli do środy 25 marca. Jeśli uczeń nie posiada dostępu nauczyciele przygotowują materiały w sposób pisemny i wystawiają je w szkole w bezpiecznym miejscu, rodzic lub uczeń je odbiera, kwitując odbiór na liście.
 7. Korzystać z pomocy dedykowanej przez MEN, e-podręczniki, i inne
 8. Ocenianie prac każdy nauczyciel indywidualnie rozwiązuje to zadanie
 9. Proszę rozsądnie podchodzić do ilości zadawanych prac 45minut  lekcji w klasie to nie to samo co 45 minut indywidualnej samodzielnej pracy ucznia
 10. Nauczyciele przedmiotów takich jak matematyka, j. polski, których jest dużo mogą rozsądnie zmniejszyć ilość lekcji zdalnych rozsądnie obciążyć pracą uczniów
 11. Stosować zamienne techniki nie tylko sam komputer, ale również karty pracy
 12. Uczniowie objęci wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi? W ich przypadku zajęcia mogą być realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 13.  Mój apel: może naprawdę warto odpuścić trochę z ocenami i wyśrubowanymi wymaganiami. Może warto podziałać nieraz minimalnie, tak, żeby bez zbędnego stresu dotrzymać do końca tego trudnego okresu. Przecież to nie tylko uczniowie mają trudności z dostępem do komputera, mają go też nauczyciele, którzy też mają dzieci, które też są uczniami.
 14. Wychowawcy składają droga e-milową do dyrektora informacje o realizacji nauczania przez ucznia. Składamy je raz w tygodniu tzn. 27 marca, 3 kwietnia i 10 kwietnia.
 15. Bądźmy dla siebie wyrozumiali, spotkaliśmy się z czyś takim pierwszy raz nie było możliwości zorganizowania żadnych szkoleń dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Jan Jakubowski – dyr. szkoły

INFORMACJA

Dyrektor szkoły informuje, że termin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej nie ulegnie zmianie.  Wnioski do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej przyjmowane są drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną na adres szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się w wejściu do budynku szkoły.