TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

19 września odbył się turniej piłki nożnej szkół podstawowych o Puchar Wójta Gminy Bobrowo, organizowanym przez gminę Bobrowo. W turnieju wzięło udział pięć szkół podstawowych w kategoriach wiekowych 2006-2008 oraz 2009-2011. W starszej kategorii Małki wygrały z Kruszynami i Drużynami, zremisowały z Nieżywięciem i uległy Bobrowu. Pozwoliło to na uzyskanie  2 miejsca. Uczniowie w kategorii młodszej wygrywając z Kruszynami, Nieżywięciem, Drużynami i porażce z Bobrowem zajęli również 2 miejsce w turnieju. Wielkie gratulacje dla naszych zawodników!!!

Skład drużyn:
Młodsi: Wiktor Matuszewski, Antoni Nowakowski, Mikołaj Romanowski, Piotr Rumiński, Martin Amlicki, Marcin Świeczkowski-Zając, Szymon Malinowski, Nikodem Mazur.
Starsi:Jakub Gumienik, Łukasz Winnicki, Piotr Tamiła, Dominik Łęgowski, Bartłomiej Głodowski, Kacper Pajączkowski, Arkadiusz Głodowski, Michał Rupiński, Maikel Konera.
opiekun: Arkadiusz Kaniecki

ZMIANA ROZKŁADU ZAJĘĆ

Nastąpiła zmiana rozkładu zajęć lekcyjnych, zajęcia będą rozpoczynały się 5 min później -aktualny rozkład w zakładce.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

W dniu 20 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Tegorocznym hasło kampanii brzmiało:  „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Nagrodą dla wszystkich uczestników było ognisko.

Przedstawienie profilaktyczne

19 września najmłodsi uczniowie kl. 0-IV obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. ,,Miś Niegrzeczniś” w wykonaniu aktorów teatru Kurtyna z Krakowa.

SPOTKANIE Z HARCERZAMI

W dniu 16 września 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klas VI-VIII z harcerzami z Brodnicy. Trzy sympatyczne harcerki ( w tym absolwentka naszej szkoły Maja Bonikowska) i harcerz szybko nawiązali kontakt z uczniami. Po krótkim zapoznaniu zapytali o zainteresowania, a następnie opowiedzieli o swojej drużynie. Potem zorganizowali różne zabawy zespołowe, w których każdy mógł zaprezentować swoją inteligencję, spryt i sprawność fizyczną.  Celem spotkania było zachęcenie naszych uczniów do wstąpienia w szeregi  11 Harcerskiej Drużyny Mieszanej im. Jana Bytnara w Brodnicy.  Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Być może niektórzy nasi uczniowie połknęli bakcyl harcerstwa. Okaże się wkrótce.

WYCIECZKA DO GRODU „FOLUSZEK”

W dniu 9 września 2019 r. uczniowie klasy VI i częściowo V wraz z nauczycielem historii p.  Beatą Klonowską udali się na warsztaty do Grodu „Foluszek” w gm. Bobrowo. Specjalnym zawołaniem przywitał nas kasztelan grodu: p. Jan Majewski. Po przekroczeniu palisady i bramy wjazdowej przenieśliśmy się w czasie do średniowiecza. Udział w żywej lekcji historii zaczął się od założenia specjalnego odzienia. Po wysłuchaniu legend i zapoznaniu się z etosem rycerskim wyruszyliśmy z mapą do lasu. Do wykonania mieliśmy kilka zadań: odnajdywanie roślin, herbów, wykonywanie zdjęć i zadania sprawnościowe. Po powrocie zwycięska drużyna szukała zakopanych monet. Pod opieką kasztelana grodu mieliśmy możliwość strzelania z łuku.  Zapoznaliśmy się z tajnikami rzemiosła garncarskiego oraz nauką fechtunku na machinach. Podczas pobytu w tej niezwykłej szkole każdy poczuł się jak prawdziwy rycerz. W czasie podsumowania zajęć rozdano nagrody i pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców za zadania przyrodnicze i sprawnościowe. Najlepszy w strzelaniu z łuku okazał się Marcel Wenderholm z klasy V. Najładniejszy garnek z gliny wykonał Dominik Łęgowski z kl. VI. Najsprawniej władała mieczem Patrycja Moczadło z klasy VI. A wszystko to po to, żeby odnaleźć rzeczywisty sens słów, że historia est magistra vitae. („Historia jest nauczycielką życia”)Wycieczkę zasponsorowała częściowo naszym uczniom Gmina Bobrowo. Uczniowie biorący udział w warsztatach z kl. VI: Głodowski Bartłomiej, Łęgowski Dominik, Malinowska Zuzanna, Moczadło Parycja, Romanowski Aleksander, Rumińska Klaudia, Sadowska Anna, Tamiła Piotr, Topolewski Wiktor, Zdrojewski Bartosz, kl. V: Klonowska Magdalena, Stefańska Weronika, Tamiła Weronika, Wenderholm Marcel.

WDŻ

CZYM JEST WDŻ ?

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania ról w rodzinach, w których żyją i w tych, które założą w przyszłości.

   rozmowy                      pogawędki               kompendium wiedzy                 zajęcia                            

o dojrzewaniu            o pierwszych             o rozwoju człowieka                koedukacyjne

                                      związkach

W klasach IV–VI prezentowane będą zagadnienia nt. dojrzewania: zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki, zmian natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej, problemów i niepokojów związanych z okresem dojrzewania.

W klasach VII – VIII – istotnie zagadnienia to: pierwsze uczucia (zakochanie), inicjacja seksualna – dlaczego czekać? ,płodność człowieka i odpowiedzialne rodzicielstwo, choroby przenoszone drogą płciową, uzależnienia behawioralne i od substancji chemicznych.

 

JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WDŻ

 

 • 1 września 2017 r., zajęcia są realizowane w klasach IV–VIII szkoły podstawowej (wcześniej w kl. V i VI) i w szkołach ponadpodstawowych.
 • Na realizację zajęć w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców( czyli jeden semestr I lub II)
  • udział w zajęciach wdż nie jest obowiązkowy dla uczniów. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  • Udział uczniów w zajęciach wdż odnotowuje się na bieżąco w dzienniku lekcyjnym (LIBRUS). Ponadto, po przeprowadzonej klasyfikacji rocznej i końcowej w szkole podstawowej, udział ucznia potwierdza się adnotacją na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen ucznia.

 

Więcej informacji na str.  https://www.wdz.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy w klasie 4 szkoły podstawowej:

 

 • rodzina – niepowtarzalna wspólnota serca, myśli i ducha,
 • funkcje rodziny (prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza, psychiczno-uczuciowa, kontrolna, kulturowa i ekonomiczna),
 • człowiek jako istota płciowa,
 • macierzyństwo, ojcostwo i rozwój dziecka od poczęcia do narodzin,
 • poszanowanie sfery intymnej osobistej i drugiego człowieka,
 • uczynność, życzliwość i serdeczne koleżeństwo,
 • dobre maniery, które ułatwiają życie.

 Tematy w klasie 5 szkoły podstawowej:

 • uczucia oraz emocje i właściwe sposoby ich wyrażania,
 • komunikacja w rodzinie i sztuka rozmowy,
 • świętowanie i rodzaje odpoczynku,
 • zasady korzystania z gier komputerowych,
 • przyjaźń, która może być szkołą charakteru,
 • wartość naszego ciała i akceptacja swojej płci,
 • charakterystyczne zmiany fizyczne i psychiczne dziewcząt i chłopców w okresie adolescencji,
 • znaczenie higieny w okresie dojrzewania i zdrowy styl życia.

 

Tematy  w klasie 6 szkoły podstawowej:

 • rodzina – typy i struktury (wielopokoleniowa, pełna, niepełna, zrekonstruowana, zastępcza, adopcyjna),
 • sytuacje trudne w rodzinie: choroby, uzależnienia, ubóstwo; instytucjonalne rodzaje pomocy,
 • zasady i znaczenie komunikacji międzyludzkiej, asertywność,
 • sytuacje stresowe i konfliktowe – jak sobie z nimi radzić?
 • higiena osobista i otoczenia,
 • właściwe odżywianie, zaburzenia (anoreksja i bulimia),
 • szacunek dla ciała; sytuacje, które naruszają intymność,
 • media – za i przeciw; zagrożenia: uzależnienie, cyberprzemoc, hejting, pornografia.

 

 Tematy w klasie 7 szkoły podstawowej:

 • dojrzewanie – czas burzliwych przemian zachodzących w organizmach nastolatków,
 • trudności i problemy, z jakimi zmagają się chłopcy i dziewczęta w okresie adolescencji,
 • potrzeba samowychowania,
 • pierwsze uczucia, randki i rozstania,
 • płciowość, płodność i odpowiedzialne rodzicielstwo,
 • zasady dobrego wychowania w praktyce,
 • uzależnienia chemiczne i behawioralne,
 • ludzie – drogowskazy, czyli autorytety.

 

 

Tematy w klasie 8 szkoły podstawowej:

 

 • budowanie relacji międzyosobowych,
 • zakochanie, miłość i odpowiedzialność,
 • etapy i rodzaje miłości,
 • rozwój psychoseksualny człowieka,
 • przedwczesna inicjacja seksualna; potrzeba integracji seksualnej,
 • choroby przenoszone drogą płciową, AIDS: rozwój, objawy, profilaktyka,
 • płodność człowieka i jej rozpoznawanie,
 • metody naturalnego planowania rodziny,
 • antykoncepcja i środki wczesnoporonne,
 • leczenie niepłodności a techniki wspomaganego rozrodu,
 • dojrzałość do małżeństwa; przepisy prawa chroniące rodzinę,
 • choroba, cierpienie i śmierć w rodzinie.

 

SPARTAKIADA GMINNA 2019

Dnia 12 września 2019 r. na stadionie Orlika w Bobrowie odbyła się Gminna Spartakiada Sportowa. Uczniowie  klas I-VIII z pięciu szkół podstawowych: Nieżywięcia, Bobrowa, Drużyn, Małek, Kruszyn, rywalizowały z sobą w konkurencjach rzutu piłką lekarską, skoku w dal z miejsca oraz biegu z przenoszeniem klocków. Dużo emocji dostarczyły zmagania drużynowe w przeciąganiu liny oraz biegu sztafetowego. W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła IV miejsce.Wielkie gratulacje!!! Podczas imprezy dzieci otrzymały napoje chłodzące oraz drożdżówki. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy Bobrowo, Zespół Szkół W Bobrowie i nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Bobrowo.

Wyjazd klasy ,,0″ do Przysieka.

10 września dzieci z kl. 0 , jak co roku, wzięły udział w akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, organizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej, WORD, Komendę Miejską w Toruniu oraz Straż Miejską w Toruniu. Poprzez film edukacyjny, pogadanki przeprowadzone przez policjantki i strażniczki oraz zagadki zdobyły wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach projektu dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe oraz słodkie upominki. Wycieczkę zorganizowały p. Marzena Kopczyńska i Hanna Dec.

Narodowe Czytanie 2019

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 303 w Małkach  włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie.

W 2019 r. wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”, czyli „teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem”. Utwory te reprezentują różne epoki i style, a „łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury”. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą,  że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 2. Dym – Maria Konopnicka
 1. Katarynka – Bolesław Prus
 1. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
 1. Orka – Władysław Stanisław Reymont
 1. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
 1. Sachem – Henryk Sienkiewicz
 1. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

W szkolnej i publicznej bibliotece uczniowie klas 5 – 8 słuchali fragmentów szkolnej, obowiązkowej lektury „Katarynki” Bolesława Prusa czytanej przez nauczyciela języka polskiego Marka Piotrowskiego, bibliotekarkę Grażynę Muzalewską. W bibliotece przygotowana  została również okolicznościowa wystawa polskich nowel czytanych  podczas Narodowego Czytania 2019.